Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Linda Palmetzhofer avslutar kongressen del 1

Kongressen del 1: Framtidshopp och glädje i Linda Palmetzhofers sluttal

Jobbet där allting började, på Domus i Gustavsberg, är viktigt för Handels ordförande Linda Palmetzhofer. Där började hennes fackliga engagemang, i en atmosfär av arbetsglädje.

- Jag vill tacka er för det finaste förtroende som en Handelsmedlem kan få.

- Hade någon sagt till mig som 19-årig på Domus att jag skulle bli ordförande i mitt fackförbund, ja då hade jag skrattat. Men den arbetsplatsen har format mig till den jag är idag.

I sitt avslutande tal på kongressen lyfte Linda Palmetzhofer just arbetsglädjen, hur viktig den är för att kunna komma till sin rätt i arbetslivet.

- Jag vill att alla Handels medlemmar ska kunna känna arbetsglädje, att alla ska få komma till sin rätt och få den respekt de förtjänar. För att komma dit måste vi öka de anställdas inflytande.

Linda Palmetzhofer påminde om att kongressen fortsätter i januari. Då ska de flesta frågor som gäller förbundets väg i framtiden, lyftas, diskuteras och fattas beslut om. Från kongressens del ett är det ändå en sak hon tycker är viktig att lyfta.

- Beslutet att vi ska göra en utredning av Handels organisation är viktigt. Vi ska hitta den organisation som gör mest nytta och ger mesta arbetsglädje för anställda och förtroendevalda.

- Vi ska inte fortsätta som vi alltid har gjort ”bara-för-att”. Vi måste våga ifrågasätta och tänka nytt, lyfta på alla stenar.

I talet lyfte Handels ordförande även flera frågor som är viktiga för framtiden. Det handlade om lönebildning, som hon hoppas att fler ska våga diskutera och påverka. Det handlade om trygga jobb, där hon lovade att förbundet ska använda alla verktyg som finns: påverka politiker, LO, arbetsgivare.

Klimatomställningen är en annan viktig fråga, liksom det kommande valet:

- Om ett år går vi in i valarbetet och då ska vi jobba för en stark s-ledd regering. Jämför den politik vi haft under denna kris, där regeringen infört korttidspermitteringar, högre a-kassa och bättre sjukförsäkring med den politik som m-regeringen hade under finanskrisen.

- Men det behöver bli ännu bättre och det är det vi ska jobba för, så vi kan få en s-regering som har större handlingskraft.

Här kan du se Linda Palmetzhofers hela sluttal.

Uppdaterad: 6 maj 2021