Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Lag som kan porta kunder införs 1 mars

Lag som kan porta kunder införs 1 mars

Riksdagen sa ja till en ny lag som gör det möjligt att porta hotfulla kunder från butiker. Lagen börjar gälla från den 1 mars i år, 2021.

- Det här har vi kämpat för och väntat på länge. Det är ett mycket bra besked för butiksanställda, som ibland har en arbetsmiljö som präglas av väldig press och oro, när de utsätts för hotfulla kunder, kommenterar Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Den nya lagen innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik. Förutsättningen är att det finns risk för att personen kommer att begå brott i butiken, eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där, till exempel de anställda. Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Både Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har länge försökt påverka politikerna att införa ett tillträdesförbud.

Riksdagen fattade beslutet om den nya lagen den 27 januari. Samtidigt gav man regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag under året som gör det möjligt att införa tillträdesförbud även för simhallar och bibliotek.

Läs mer på riksdagen.se 

Uppdaterad: 28 januari 2021