Regeringen och parterna överens om etableringsjobb

Nu är regering, fack och arbetsgivare överens om hur etableringsjobben ska se ut. Anställningsformen som ska underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden införs sommaren 2019.

Regler och utformning av etableringsjobben presenterades vid en gemensam pressträff idag med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, representanter för de fackliga centralorganisationerna LO och Unionen samt arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen och Almega. Handels ordförande Susanna Gideonsson är mycket positiv.

-  Det här är en åtgärd som garanterar att fack och arbetsgivare får full insyn och kontroll. Det minskar risken för missbruk betydligt och garanterar att det finns kollektivavtal, säger hon. Handels och HRF har tagit ett stort ansvar för att nyanlända och långtidsarbetslösa ska få arbete, det glädjer mig särskilt att industrin nu är med och delar det ansvaret.

Den som har ett etableringsjobb får en inkomst i nivå med kollektivavtalens lägstalön. Den anställde ska kunna delta i undervisning i svenska för invandrare och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Det ska finnas platser på Yrkesvux för detta. Målet är att etableringsjobbet ska kunna leda till en fast anställning på heltid hos arbetsgivaren.

Regeringen ska nu arbeta fram ett förslag till hur ersättningen till individer i etableringsjobb kan utformas. Detta ska lämnas till  Europeiska kommissionen sommaren 2018. Det kommer även att behövas lagändringar och planen är kunna överlämna en proposition till riksdagen i mars 2019.

Matchningen av etableringsjobb ska framför allt ske av externa aktörer. Det är  Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter som tillsammans ska analysera en modell för upphandling. 

Regeringen och parterna ska också tillsammans se över insatser så att sfi och annan reguljär utbildning samt validering kan komplettera etableringsjobben. Regeringens och parternas ambition är att etableringsjobben ska kunna införas under andra halvåret 2019.

Man räknar med att minst 10 000 individer ska kunna få etableringsjobb. Kostnaden för arbetsgivarna blir 8 400 kronor per månad. Den statliga individersättningen ska  uppgå till högst 9 870 kronor per månad. 

Uppdaterad: 5 mars 2018