Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Kenth Petterssons minnesfond 2021 till fackklubb på Zara och forskare i Göteborg

Kenth Petterssons minnesfond 2021 till fackklubb på Zara och forskare i Göteborg

En fackklubb som fått Arbetsmiljöverket att inse hur dåliga scheman påverkar arbetsmiljön. Forskning som visar hur flexibel bemanning i handeln påverkar arbetsmiljön negativt. Det är årets mottagare av stipendier ur minnesfonden för Kenneth Petterssons minne.

Kenth Pettersson var ordförande för Handels 1991-1999 och sedan generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Efter hans död inrättade Handels en minnesfond, som delar ut stipendier till bra insatser i arbetsmiljöfrågor för handelsanställda.

I år delas två stipendier ut, till fackklubben på Zara i Helsingborg, som får 15.000 kronor, och till tre forskare vid Göteborgs universitet, som får dela på 60.000 kronor. Stipendierna kommer att överlämnas under en ceremoni vid Handels kongress i januari.

Så här lyder motiveringarna:

Fackklubben på Zara i Helsingborg
”För att de i sitt fackliga arbete tagit kamp mot bristande bemanningsplanering, orimliga scheman och genom sin anmälan bidragit till att Arbetsmiljöverket fått upp ögonen för ett omfattande psykosocialt arbetsmiljöproblem för anställda inom handeln. Brister i bemanningsplanering är det arbetsmiljöproblem som återkommande rankas högst av Handels skyddsombud. Genom att systematiskt arbeta för att anställda ska kunna ha drägliga villkor har man visat på att motstånd mot försämringar lönar sig. Fackklubbens outtröttliga arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats inom detaljhandeln gör den till en välförtjänt mottagare av ett stipendium instiftat till Kenth Petterssons minne.”

Forskarna Rebecka Arman, Nanna Gillberg och Maria Norbäck på Göteborgs universitet
”För sin forskning om hur flexibel bemanning påverkar handelsanställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö, samt hur det långsiktigt riskerar att skapa oattraktiva arbetsplatser i handeln. Genom sina studier av flexibilitet i bemanning och schemaläggning har forskarna synliggjort hur alltmer slimmade arbetsorganisationer påverkar arbetsmiljön negativt och riskerar att inverka på anställdas hälsa. Den lägre personaltätheten och ett mer utbrett ensamarbete leder minskad samhörighet, vilket kan påverka den framtida personalförsörjningen negativt. Kombinationen av arbetsmiljö- och detaljhandelsforskning som fokuserar på handelsanställdas villkor gör forskarna till värdiga mottagare av ett stipendium instiftat till Kenth Petterssons minne.”

Läs mer om fackklubben på Zara i tidningen Handelsnytt.

Läs mer om forskarna i Göteborg.

Uppdaterad: 13 december 2021