Jämställdhet och digitalisering på UNI-kongressen

Jämställdhet, digitalisering och ungas roll i facket var några av de ämnen som Handels lyfte vid det globala facket UNI:s världskongress i Liverpool, England.

Kongressen, som samlade flera tusen fackligt aktiva från hela världen, hölls den 17-20 juni. Före världskongressen hölls en särskild kvinnokongress med runt 600 deltagare, där frågor om jämställdhet, våld mot kvinnor och digitalisering togs upp.

UNI är en internationell samarbetsorganisation för fackförbund som är verksamma inom servicesektorn, bland annat handel, bank och post. Handels, Seko och Unionen är några svenska fackförbund som är med i UNI. 

På världskongressen talade Handels ordförande Susanna Gideonsson om hur digitaliseringen ställer nya krav på kunskap hos de anställda. Det måste också avspegla sig i högre löner och mer kompetensutveckling, sa hon.

Handels vice ordförande Linda Palmetzhofer höll ett tal om Global Deal, en global satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden som den svenska regeringen har tagit initiativ till. Hon uppmanade kongressdeltagarna att verka för att deras fackförbund, företag och regeringar skulle ansluta sig.

Per Lilja, ledamot i Handels förbundsstyrelse, talade om jämställdhet och Annica Jigered, förtroendevald på en stor matbutik i Linköping, talade om vikten av att unga engagerar sig fackligt. Läs mer om det här!

Sveriges statsminister Stefan Löfven talade till UNI-kongressen via videolänk. Brittiska Labours partiledare Jeremy Corbyn höll också ett tal till kongressdeltagarna. 

Under kongressen fick UNI för första gången en kvinnlig generalsekreterare, Christy Hoffman från USA, som ersatte Philip Jennings på posten. Ny ordförande för UNI Women blev Patricia Nyman från Sydafrika. 

Här kan ni läsa mer samt se bilder och filmer från kongressen.

Nästa världskongress för UNI hålls i Toronto år 2022.

Uppdaterad: 21 juni 2018