Handla med kollektivavtal i jul

De e-handelsföretag som satsar på medbestämmande och nära kontakt mellan chefer och anställda har en bättre arbetsmiljö och ökade vinster. Det har Handels uppmärksammat vid besök på e-handelsarbetsplatser.

I en debattartikel, som nyligen publicerats i flertalet dagstidningar, påpekas hur viktigt det är med kollektivavtal på e-handelsarbetsplatserna. Kollektivavtalet skyddar de anställda och gör att facket kan bevaka arbetsmiljön och att företaget följer arbetsmiljöreglerna.

”Handla julklappar av företag med kollektivavtal” är uppmaningen så här i juletid, från undertecknarna av debattartikeln, Handels ordförande Susanna Gideonsson och Handels chefer på avdelningarna runt om i landet.

Läs debattartikeln här!

Uppdaterad: 18 december 2017