Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Handelsanställda anser att handelns klimatpåverkan måste minska

Handelsanställda anser att handelns klimatpåverkan måste minska

Handelns klimatpåverkan bör minska, till exempel genom mer miljövänliga produkter, förpackningar och leverans- och retursystem. Det anser nio av tio anställda i handeln, visar en rapport som Handels släpper idag.

Rapporten Handelsanställdas syn på miljö- och klimatpåverkan bygger på en undersökning bland yrkesaktiva Handelsmedlemmar som jobbar i handeln, med drygt 1100 svarande.

- Att det finns ett brett folkligt engagemang i miljö- och klimatfrågor märks. Vår undersökning visar att såväl kvinnor som män, unga som gamla, lagerarbetare som butiksanställda tycker att frågorna är viktiga, att branschen måste minska sin påverkan och är beredda att engagera sig. Det behöver både vi som facklig organisation och företagen ta tillvara, säger Linda Palmetzhofer, tillförordnad ordförande för Handelsanställdas förbund.

Undersökningen visar att ungefär 90 procent av de svarande tycker att handeln bör minska sin påverkan på klimat och miljö. Viktigast är att erbjuda mer miljövänliga produkter, förpackningar och att skapa miljövänliga leverans- och retursystem.

Sju av tio anställda kan även tänka sig att själva engagera sig för att göra handeln mer miljömässigt hållbar. Men det finns brister när det gäller utbildning och kompetensutveckling för detta, visar undersökningen. Drygt hälften av dem som svarat på enkäten får ingen utbildning eller kompetensutveckling när det gäller miljö- och klimatfrågor.

Läs hela rapporten.

Läs rapporten i kortversion.

Läs pressmeddelande om rapporten. 

Uppdaterad: 24 juni 2020