Handels vill behålla konflikträtten

Apropå den pågående diskussionen i samhället och media just nu om förslag att i lag inskränka strejkrätten har Handels förbundsstyrelse idag gjort ett uttalande:

”Handels säger nej till försämring av konflikträtten!

Handels förbundsstyrelsen anser att konflikträtten är en viktig del i vårt värn för att skydda våra kollektivavtal.

Nuvarande regelverk gör att vi upprätthåller en maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare på svensk arbetsmarknad.

Vi ser en stor fara om regeringens pågående utredning leder till förändringar som rubbar denna grund och därmed hotar den svenska modellen.”

Handels förbundsstyrelse 18 januari 2018

Publicerad: 18 januari 2018