Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Handels välkomnar utredning: ”En strategi för hållbar konsumtion är nödvändig”

Handels välkomnar utredning: ”Strategi för hållbar konsumtion är nödvändig”

Nu ska Sverige ta fram en strategi för hur vi når en hållbar konsumtion som minskar påverkan på klimatet. Regeringen har tillsatt en utredning, där alla politiska partier deltar. Om ett drygt år ska den redovisa sina förslag.

- Ett jättebra och nödvändigt initiativ. Handeln är en av de branscher där vi gemensamt måste ta fram strategier för att minska miljöpåverkan, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Det är den parlamentariska utredningen Miljömålsberedningen som har fått ett extra uppdrag. Uppdraget formuleras som ”att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.”

Riksdagen har redan beslutat att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. Utredningen ska komma fram till hur utsläppet av växthusgaser från varor och tjänster kan begränsas, både från privat och offentlig konsumtion. Den ska också se över var det är lämpligt att precisera mål och gränser för utsläpp.

Såväl flygets som sjöfartens utsläpp ingår i utredningen och förhoppningen är att den ska komma fram till riktlinjer om miljömål och gränser för offentliga upphandlingar.

Utredningen ska även analysera vilka konsekvenser en strategi får vad gäller fördelningspolitik, jämställdhet, svensk konkurrenskraft och utrikeshandel. Målet är att nå bred politisk enighet kring hur konsumtionens klimatpåverkan kan minskas. Senast den 31 januari år 2022 ska utredningen vara klar.

Handels Miljö- och klimatpolitiska rapport

Tidigare under hösten släppte Handels en unik miljö- och klimatpolitisk rapport. Den undersöker hur handelsanställda ser på miljö- och klimatfrågor, hur handelns påverkan på miljö och klimat ser ut, samt vilka åtgärder som behövs för att åstadkomma en mer hållbar konsumtion och handel. 

Rapportens kartläggning av handelns miljöpåverkan visar bland annat att utsläppen från svenskars konsumtion är nästan dubbelt så stora som de som sker inom Sveriges gränser, och mer än 10 gånger högre än den långsiktigt hållbara nivån. Det framgår också att konsumtionen orsakar omfattande utsläpp av kemikalier och luftföroreningar. 

- Effekterna av ett förändrat klimat kommer att slå hårdast mot de som redan är mest utsatta, i fattigare länder men också i Sverige. En av de viktigaste frågorna för Handels är ökad jämlikhet, och den globala uppvärmningen riskerar att öka klyftorna dramatiskt. Därför kräver vi att både politiker och branschen agerar, konstaterade Linda Palmetzhofer då.

Regeringens utredning om minskad klimatpåverkan från konsumtion.

Handels Miljö- och klimatpolitiska rapport. 

Uppdaterad: 27 oktober 2020