Handels: a-kassan måste skydda de mest utsatta


Inslag i Rapport 25 mars

Handels och övriga fackförbund i LO har lämnat en lista med 35 punkter till regeringen. Syftet är att skydda anställda som drabbats hårdast av coronavirusets påverkan på ekonomin. I handeln drabbas framför allt visstidsanställda, när de förlorar jobb och saknar skyddsnät.

Bland punkterna som LO-förbunden lämnat till regeringen finns en del av det som Handels ordförande Susanna Gideonsson lyfte när hon deltog i SVT Agenda tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan i helgen som gick:

  • Höja grundbeloppet i a-kassan från dagens 365 till cirka 680 kronor, för dem som inte har varit med tillräckligt länge för att få fullt belopp.
  • Dagens arbetsvillkor om 80 timmar i månaden i snitt ska sänkas till 40 timmar i snitt. Det gör att fler skulle få a-kassa.
  • Höja taket i a-kassan så att fler kan få ut 80 procent av sin tidigare inkomst.

Många anställda i handeln, som står utanför trygghetssystemen, drabbas hårt i corona-krisen. Det gäller anställda som kan bli av med kontrakt eller extrapass på dagen. De som jobbar timmar, har korta visstidskontrakt eller deltid med få arbetstimmar har svårt att kvalificera sig för a-kassa. Hela deras försörjning står på spel på grund av det coronakrisen för med sig.

Att stärka a-kassan är ett av de viktigaste kraven just nu. LO-förbundens 35 punkter tar även upp andra åtgärder, till exempel olika sätt att säkra att systemet med korttidspermittering fungerar och åtgärder för att upprätthålla en grundläggande samhällsstruktur.

När det gäller korttidspermittering vill Handels förbättra reglerna. Nuvarande regler säger att man kan gå ner i arbetstid med 20, 40 och 60 procent, men lönen sänkas med 4,6 respektive 7,5 procent. Men handeln skulle behöva att staten kan gå in med en större del av lönen vid permittering, när det handlar om företag som måste stänga helt och hållet på grund av corona.

- Det skulle behöva vara hundra procent, konstaterade Susanna Gideonsson.

LO:s program i 35 punkter med förslag på åtgärder för att ekonomiskt skydda löntagarna och stärka det svenska näringslivet. 

Susanna Gideonsson i SVT:s Agenda med Ibrahim Baylan. 

Läs mer om korttidspermittering.

Uppdaterad: 27 mars 2020