Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Handels i facklig protest mot Österrikes regering

Handels deltar i protest mot Österrikes regering

Fackliga ledare från hela Europa har undertecknat en protest mot Österrikes nya arbetstidslag, som drabbar anställda hårt. En av undertecknarna är Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Protestbrevet, som är skrivet i solidaritet med Österrikes anställda, överlämnades till premiärminister Sebastina Kurz under ett möte i Wien.

Bakgrunden är att den österrikiska koalitionsregeringen mellan ÖVP (motsvarande svenska moderaterna) och FPÖ (motsvarande svenska Sverigedemokraterna) ändrat arbetstidslagen. Nu har arbetsgivare rätt att förlägga arbetstid till hela 60 timmar i veckan, och 12 timmar per dag. Den maximalt tillåtna övertiden har höjts från 320 till 416 timmar. Det innebär inte att den totala arbetstiden ökar men att otryggheten och möjligheten att planera sitt liv försämras för arbetarna. 

I brevet skriver de fackliga ledarna bland annat:

 ”Med införandet av 12-timmarsdagen och 60-timmarsveckan har du begått ett extremt brott mot principen om socialt partnerskap. Det är inte värdigt Österrikes demokratiska tradition att driva igenom en lag av denna omfattning utan utvärdering eller medverkan av arbetsmarknadens parter, och att forcera fram dess ikraftträdande på fyra månader. Genom detta har du kraftigt förvärrat livskvaliteten för anställda i Österrike och lämnat familjer och ensamstående föräldrar med olösliga problem.”

Handels ordförande Susanna Gideonsson är en av dem som undertecknat protesten.

- Det här är ytterligare en varning till oss alla. Det är vad som händer när den traditionella högern och den främlingsfientliga extremhögern tillsammans får makten, säger Susanna Gideonsson.

- Utöver en mer inskränkt asyl- och migrationspolitik försvagar man nu systematiskt villkoren för vanliga löntagare i Österrike. Faran är överhängande att det kan hända i Sverige också.

Det var under ett möte med den fackliga internationalen UNI Europa, i vilken Handels är medlem, som protestbrevet överlämnades.

Publicerad: 11 september 2018