Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Handels förbundsråd kräver att karensavdraget slopas för gott

Uttalande från Handels förbundsråd: "Slopa karensavdraget"

Sverige bör göra som de nordiska grannländerna och avskaffa det orättvisa karensavdraget permanent. Ingen ska tvingas gå sjuk till jobbet. Det slår Handels fast i ett uttalande som togs av förbundsrådet idag den 24 maj 2022.

Så här lyder uttalandet i sin helhet:

”Handels förbundsråd kräver att karensavdraget slopas för gott

Dagens regelverk för karens är orättvist och påverkar olika beroende på ställning i samhället, klass och kön. Karensen slår särskilt hårt mot många av Handels medlemmar som arbetar i butik, lager eller i skönhetsbranschen. Dessa yrkesgrupper måste vara på plats fysiskt för att kunna utföra sitt jobb, och kan inte jobba hemma vid förkylningssymptom.

Under pandemin blev det tydligt hur viktigt det tillfälligt slopade karensavdraget var för att alla skulle har möjlighet att stanna hemma vid sjukdom, utan att straffas ekonomiskt. Det visade hur orimligt det är att behöva betala med både hälsa och pengar när man är sjuk. Det är lika orimligt även efter pandemin. Alla ska ha möjlighet att stanna hemma vid sjukdom.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska genomlysa systemet och analysera konsekvenserna av de tillfälliga karensregler som gällde under coronapandemin. Det är ett bra initiativ. Regeringen har lyssnat på Handels medlemmar. Nu är det viktigt att detta inte stannar vid en utredning. Handels medlemmar kan inte vänta på att detta kanske blir verklighet. Ett konkret förslag behöver hamna på bordet.   

Det är viktigt att jobba för minskad sjukfrånvaro, men det är lika viktigt att jobba för minskad sjuknärvaro. Sverige bör göra som alla våra nordiska grannländer och avskaffa det orättvisa karensavdraget permanent. Det kommer Handels aldrig sluta kämpa för. Ingen ska tvingas gå till jobbet när man är sjuk."

Förbundsrådets uppgift är att granska förbundsstyrelsens arbete och ska yttra sig i viktiga frågor innan förbundsstyrelsen fattar beslut. Förbundsrådet består av avdelningarnas ordförande och träffas en till två gånger per år. Senaste mötet hölls den 23-24 maj i år.

Att avskaffa karensavdraget är en av Handels viktiga frågor i riksdagsvalet i år. Här kan du läsa mer om den och övriga frågor som Handels prioriterat i valet.

Uppdaterad: 24 maj 2022