Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Färre utsätts för sexuella trakasserier

Färre utsätts för sexuella trakasserier

Antalet anställda som uppger att de utsätts för sexuella trakasserier på jobbet har minskat. Det framgår av Trakasseribarometern, som genomförs av opinionsinstitutet Kantar Public.

En av tio anger att de har utsatts för trakasserier under det senaste året (tio procent). Det kan jämföras med undersökningarna som genomfördes för två respektive fyra år sedan, då siffran var 14 procent.

Undersökningen gäller anställda inom flera olika branscher, inte bara inom handeln.

Fortfarande är det få som slår larm om trakasserier till sin arbetsgivare, visar barometern. Bara en av fem informerar arbetsgivaren om vad de utsatts för.

De som tillhör en etnisk minoritet eller har en annan läggning än heterosexuell uppger i högre grad att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, jämfört med de som inte tillhör en etnisk minoritet eller är heterosexuella.

Fler anser att olika konkreta beteenden är att betrakta som sexuella trakasserier nu jämfört med 2020 och 2018. Ökningen har skett bland män, kvinnor och samtliga åldersgrupper.

Trakasseribarometern startade 2018 för att samla och sprida kunskap om förekomsten av trakasserier på svensk arbetsmarknad. Handels står bakom barometern tillsammans med Byggnads, Industriarbetsgivarna, Kommunal, LO och Unionen.

Här kan du läsa senaste Trakasseribarometern.

Här kan du se ett seminarium om Trakasseribarometern.

Uppdaterad: 2 juni 2022