En majoritet av förbunden säger ja till etableringsjobb

Handels har tillsammans med ett flertal LO-förbund träffat en överenskommelse med arbetsgivarsidan om att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Överenskommelsen innebär att nyanlända ska erbjudas en visstidsanställning (etableringsanställning) på heltid under två år och samtidigt få utbildning. Lönen ska vara 8 000 kronor/månad och de anställda får utöver detta ett etableringsbidrag, så att den totala inkomsten motsvarar kollektivavtalade lägstalöner.

Den som får en etableringsanställning ska också få utbildning i svenska och annan yrkesutbildning som krävs för fortsatt anställning.

Etableringsanställningar ska bara erbjudas på företag med kollektivtavtal.

Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson är mycket positiv till överenskommelsen:

- Det är bra att stora delar av arbetsmarknaden nu är beredda att ta sitt ansvar och bidra till att fler kommer i arbete. Etableringsanställningarna kan erbjudas till både långtidsarbetslösa, unga och nyanlända.

Nu kommer förhandlingar att inledas med staten om vad de ska bidra med i form av rejäla utbildningsinsatser på betald arbetstid och subventioner. Efter att förhandlingar med staten avslutas kommer branschavtal att slutas mellan parterna.

Läs pressmeddelandet från LO här.

Läs pressmeddelandet från Svensk Handel här.

Uppdaterad: 20 november 2017