Handels frågar om ensamarbete för butiksanställda

Hur vanligt är det med ensamarbete bland butiksanställda? Vad orsakar det för problem och vad gör man åt dem? Det är frågor som Handels vill ha svar på i en undersökning. 

I dagarna skickar Handels ut en enkät om ensamarbete ut till 10.000 slumpmässigt utvalda medlemmar som är butiksanställda. Ensamarbete är en angelägen arbetsmiljöfråga och det är viktigt att ta reda på hur det förhåller sig bland medlemmarna. Hur vanligt är det att jobba ensam? Vad betyder det för möjligheten att ta pauser, för känslan av trygghet och för arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen?

Resultatet kommer att presenteras i en rapport under våren, som kommer att läggas upp på handels.se, tillgänglig för alla. 

Den som blir medlem i Handels medger i sin inträdesansökan att förbundet får använda personuppgifter för att kontakta dem när syftet är att samla facklig information för statistiska ändamål. 

Publicerad: 3 december 2018