Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Dålig arbetsmiljö på åtta av tio e-handelsföretag

Dålig arbetsmiljö på åtta av tio e-handelsföretag

Åtta av tio e-handelsföretag har haft så dåliga arbetsmiljörutiner att Arbetsmiljöverket, AV, ställt krav på åtgärder. Det rapporterar AV, som startade riktade inspektioner mot e-handeln år 2019.

- Det är under all kritik och en rejäl hemläxa till arbetsgivarna inom e-handeln. Det ska inte krävas ett myndighetsbesök för att man ska ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, kommenterar Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

E-handeln har vuxit explosionsartat under pandemin vilket gör det ännu viktigare att de anställda i branschen har bra arbetsvillkor, menar hon.

- Det är tyvärr tydligt att arbetsmiljöarbetet inte följt med i branschens utveckling utan lämnar mycket övrigt att önska.

Sedan år 2019 har Arbetsmiljöverket gjort 1200 inspektioner av e-handeln, både fysiskt och på distans. Myndigheten har besökt paketterminaler, utlämningsställen och transportföretag som distribuerar paketen samt e-handlare.

- Resultatet är mycket oroande och det krävs fortfarande ordentliga insatser av arbetsgivarna för att få bukt med problematiken. Vi ser stressade förare som kånkar på tunga paket utan hjälpmedel med stor risk för till exempel belastningsskador. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

De vanligaste bristerna som upptäckts vid inspektionerna är:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas rutiner för att systematiskt förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivarna saknar ofta relevanta kunskaper om hur man bedriver en säker arbetsmiljö.
  • Belastningsergonomi. Arbetsgivaren och medarbetarna saknar kunskaper om belastningsproblematik, vad som är hälsosam belastning och hur man kan minska riskerna. Det förekommer trånga utrymmen och saknas hjälpmedel för lyft eller rullande hantering.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den tidspress som finns inom pakethanteringskedjan tvingar de anställda att hantera en stor paketmängd på kort tid. Det gäller på paketterminaler, för förarna, för varuplockarna hos e-handlarna och för anställda på utlämningsställena. Många gånger har arbetsgivarna inte undersökt eller bedömt riskerna som finns med detta. Ofta saknas en handlingsplan för att åtgärda kända risker.
  • Truckanvändning. Här är riskerna stora för olyckor, arbetssjukdomar och allvarliga skador om jobbet inte utförs säkert och med tydliga arbetsmiljörutiner. De krav som ställts gäller exempelvis tillstånd, körkunskaper, kontroll av truckens utrustning samt separation av gående och trafik i lagermiljö.

Arbetsmiljöverket menar dock att tillsynen har positiva effekter och att de flesta arbetsgivare rättar till bristerna och uppfyller kraven de får.

- Vi upplever att våra inspektioner är meningsfulla för arbetsgivarna och att kunskaperna kring arbetsmiljöarbete och risker har ökat hos de vi har inspekterat, säger Erna Zelmin i pressmeddelandet.

Arbetsmiljöverkets pressmeddelande om tillsyn i e-handeln.

Uppdaterad: 14 december 2021