Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Covid-krisen i fokus på facklig konferens

Covid-krisen i fokus på internationell facklig konferens

Fackligt aktiva från hela Europa samlades när paraplyorganisationen UNI Europa höll konferens den 27-29 april. Över 800 personer deltog. Temat var covid-krisen och hur Europas samhällen ska byggas upp igen efter pandemin.

Miljontals arbetstagare har drabbats hårt av coronapandemin och dess ekonomiska effekter. På konferensen diskuterades hur samhället och arbetsmarknaden i Europa ska se ut efter krisen och hur kollektivavtalsförhandlingar är vägen framåt för att skapa bättre arbetsvillkor.

Handels vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman höll ett tal om fackets ansvar för klimatfrågan och att det samhälle som byggs upp efter krisen måste vara grönt:

”Vi har både möjligheten och ansvaret att påverka för en grön omställning. Det är bland annat i våra branscher som omställningen behöver ske och vi vet att klimatkrisen slår hårdast mot de grupper som redan är mest utsatta. Klimatkrisen är en facklig fråga och våra medlemmars perspektiv måste genomsyra klimatdebatten,” sa hon i sitt tal.

Inför den större konferensen hölls också en särskild konferens med fokus på kvinnofrågor, till exempel ekonomisk jämställdhet, våld mot kvinnor och sexuella trakasserier.

Publicerad: 29 april 2021