Färre butiksrån, men väpnade rån oroar

Kontantrånen minskar, men risken att butiksanställda utsätts för rån är fortfarande överhängande. Det konstaterar Handels arbetsmiljöombudsman när Brottsförebyggande rådets, Brå, årsstatistik presenteras idag.

Butiksrånen minskade med 13 procent förra året och de väpnade rånen med 8 procent, visar Brås statistik.

- Det är glädjande siffror, men antalet väpnade rån är fortfarande alldeles för högt, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels i ett pressmeddelande.

- Utfasningen av kontanter i handeln ser vi som något positivt, det bidrar till att minska kontantrånen.

Slutna kontantsystem är effektivt när det gäller att skydda mot rån av pengar. Men utvecklingen går mot rån av varor istället för kontanter. För att komma till rätta med det är det viktigt att arbetsgivarna använder förebyggande åtgärder. Exempel på det är att begränsa ensamarbete och att installera larm och övervakningskameror.

Läs mer i Handels pressmeddelande

Länk till statistiken från Brottsförebyddande rådet, Brå

Uppdaterad: 18 januari 2018