Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > "Bra att regeringen slänger LAS-utredningen"

Linda Palmetzhofer: "Bra att regeringen slänger LAS-utredningen"

Den kritiserade LAS-utredningen skrotas. Istället är det uppgörelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv som ska ligga till grund för ändringar i Lagen om anställningsskydd och andra frågor om trygghet och omställning. Det meddelade regeringen idag.

- Vi är mycket nöjda med att LAS-utredningen hamnat i papperskorgen, där den hör hemma. Men de frågor som är viktiga för våra medlemmar löses inte i uppgörelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv, påpekar Linda Palmetzhofer, Handels ordförande.

Under en presskonferens på morgonen idag den 29 oktober informerade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om regeringens beslut: Det är Svenskt Näringsliv och PTK:s uppgörelse som ska ligga till grund för ny lagstiftning i arbetsrätten.

- Det är i enlighet med januariavtalet som vi gör det här vägvalet. Eftersom det finns en partsöverenskommelse är det den som ska ligga till grund, det stärker den svenska partsmodellen, sa Eva Nordmark när hon presenterade beslutet.

LO sa nej till uppgörelsen

LO, som representerar 1,6 miljoner arbetare, bland annat Handels medlemmar, sa nej till överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Men beskedet från regeringen är att lagförslaget ska ha så brett stöd som möjligt från arbetsmarknadens parter och utformas i dialog med alla parter, så att det fungerar på hela arbetsmarknaden. Det ska fungera både för tjänstemän och arbetare, anställa inom såväl privat som offentlig sektor.

- Det är viktigt att lagförslaget fungerar även för LO:s medlemmar, betonade Eva Nordmark, som bad att få återkomma om hur det fortsatta arbetet kring en moderniserad arbetsrätt ska gå till.

- Dagens besked handlar om vårt vägval, att vi går vidare med parternas överenskommelse istället för Toijer-utredningen.

Uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK innehåller delar som är bättre än det som föreslås i utredningen om en moderniserad arbetsrätt, allmänt kallad LAS-utredningen eller  Toijer-utredningen (se nedan). Det gäller till exempel undantag från turordningslistan vid uppsägning, vissa skrivningar kring hyvling och regler för kompetensutveckling och studier vid omställning.

- Men våra viktiga frågor, om allmän visstid till exempel, är inte lösta. De frågorna jobbar vi vidare med nu i våra egna avtalsförhandlingar, konstaterar Linda Palmetzhofer.

- Vad regeringens nya förslag får för konsekvenser kan vi inte överblicka än, men självklart fortsätter vi på alla sätt att arbeta för att hitta lösningar på trygghetsfrågorna, som är mycket viktiga för våra medlemmar.

Januariavtalet och en moderniserad arbetsrätt

Enligt överenskommelsen mellan regeringen, det vill säga S och Mp och samarbetspartierna C och L i det så kallade januariavtalet från januari 2019, ska anställningsskyddet på svensk arbetsmarknad ses över. I första hand var tanken att arbetsmarknadens parter skulle komma överens om ett nytt huvudavtal på svensk arbetsmarknad. Men någon sådan överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK finns inte. Istället finns en överenskommelse enbart mellan Svenskt Näringsliv och PTK, det vill säga tjänstemännens organisationer.

Om inte parterna lyckades komma överens skulle förslaget från utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” av regeringens juristen Gudmund Toijer bli lag från 1 januari 2022. Så blir det alltså inte efter regeringens besked idag.

Läs mer:

Intervju med Linda Palmetzhofer i tidningen Handelsnytt

Intervju med LO:s ordförande i tidningen Arbetet

Analys i tidningen Arbetet

Inget nytt huvudavtal: "Stor förlust för våra medlemmar - men vi ger oss inte"

LO-förhandlingar strandade - Handels lyfter trygghetsfrågor till egna avtalsrörelsen

 Skarp kritik mot regeringens LAS-utredning

Uppdaterad: 29 oktober 2020