Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > "Bra att pandemilagen lett till bättring i butikerna"

"Bra att pandemilagen lett till bättring i butikerna"

En del butiker har svårt att räkna ut max antal kunder per kvadratmeter. Ibland saknas handsprit. Men överlag följs den nya pandemilagen väl, tycker länsstyrelserna.

- Äntligen, det är verkligen positivt att pandemilagen fått genomslag och att butikerna verkar rätta sig efter den. Vi vill inte ha tillbaka det som var i höstas och runt jul, med stor trängsel i många butiker, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Den 10 januari infördes en tillfällig pandemilag, som bland annat talar om hur man begränsar kunder i butiker, för att undvika trängsel och smittspridning. Det är länsstyrelserna som ska se till att lagen följs och den 26 januari kom den första rapporten därifrån: ”Efterlevnaden är generellt hög”, konstaterar länsstyrelsen i Dalarna, som samordnar insatserna.

För butiker och andra verksamheter gäller att det max får vara en besökare på tio kvadratmeter och det ska finnas tydliga skyltar om hur många som får vistas i butiken. Länsstyrelserna har möjlighet att besluta om förelägganden, böter och i sista hand stänga butiker, om reglerna i lagen inte följs. Men detta har hittills inte skett någonstans.

Länsstyrelserna har prioriterat att inspektera verksamheter och platser med många besökare och stor risk för smittspridning, bland annat utifrån information om ställen som inte följt reglerna.  

Hyllor och frysboxar tar plats

Bedömningen är att verksamhetsutövarna vill göra rätt. Större handelskedjor har till exempel gått ut med information i sina organisationer. Men inspektionerna visar också att det behövs mer stöd och information till butiker som inte ingår i kedjor. Generellt behöver alla butiker påminnas om att det är den tillgängliga ytan för kunder som ska vara utgångspunkten när man beräknar maxantal kunder för butiken. Många butiker har dragit bort för lite yta för till exempel hyllor, klädställningar, frysboxar och så vidare. Att dra bort 25 procent av golvytan för detta är oftast för lite, konstaterar länsstyrelserna. Men när butikerna fått detta påpekat för sig, har de rättat sig frivilligt.

Inspektionerna började i vecka tre och igår redovisades resultatet för den veckan. Sedan kommer länsstyrelsen i Dalarna att publicera rapporter om tillsynen varje vecka.

Läs mer om länsstyrelsernas inspektioner.

Läs mer om corona och jobbet på handels.se

Uppdaterad: 27 januari 2021