Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > "Bra att förhandlingarna om trygghet och omställning kan fortsätta"

"Bra att förhandlingarna om trygghet och omställning kan fortsätta"

Representantskapet ställer sig bakom styrelsens förslag till hur förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och PTK om las och omställning ska gå till. Alla LO-förbund kommer att vara delaktiga och ha insyn i förhandlingarna och det är representantskapet som ska fatta beslut när det finns en förhandlingsuppgörelse.

Det blev resultatet av ett extra inkallat representantskap, med 115 ledamöter från alla förbund, i LO idag den 14/8. Syftet med mötet var att besvara motioner kring och att besluta om fortsättningen för förhandlingarna om omställning och trygghet.

- Det är mycket bra att LO-förbunden har fattat detta beslut. I ett läge där politiken hotar lägga sig i det som är parternas angelägenhet är det viktigt att visa att den svenska modellen är stark och att vi samlas kring förhandlingsbordet, kommenterar Handels tf ordförande Linda Palmetzhofer.  

I december 2019 gjorde LO, Svenskt Näringsliv och PTK, Privattjänstemannakartellen en avsiktsförklaring om förhandlingarna kring trygghet och omställning. Detta har orsakat mycket debatt bland LO-förbunden. Det har både handlat om vilka frågor som ska kunna diskuteras och förbundens insyn och inflytande i själva processen.

Förhandlingarna om trygghet och omställning gäller tre områden: regler om anställningsskydd, omställningssystem och arbetslöshetsförsäkring. För Handels har det varit viktigt att delta i förhandlingarna, eftersom förbundet vill förhindra att enbart politikerna ska avgöra villkoren på arbetsmarknaden. För Handels medlemmar är det av högsta prioritet, bland annat med tanke på den stora ökningen av otrygga anställningar, som inte kan stoppas med nuvarande lagstiftning. Det handlar bland annat om den växande förekomsten av allmän visstid och bemanningsanställningar. Nära en tredjedel av handelns anställda omfattas inte av las, som lagstiftningen ser ut idag. 

Enligt januariavtalet, den politiska överenskommelsen mellan regeringen (S och Mp) och Centern och Liberalerna, ska Lagen om anställningsskydd, LAS, reformeras senast 2021 genom ett politiskt beslut, om inte parterna själva gör en överenskommelse. Det finns inget som tyder på att en politisk överenskommelse om skulle vara bättre för Handels medlemmar än det parterna åstadkommer gemensamt, tvärtom. 

Nu är alltså LO-förbunden överens om att göra en omstart i förhandlingarna med PTK och Svenskt Näringsliv. Alla förbund ska vara delaktiga och ha insyn och det är representantskapet som ska fatta beslut om den uppgörelsen som blir resultatet av förhandlingarna. Istället för en majoritet om 51 procent, enligt stadgarna, måste representantskapet fatta beslut med 60 procents majoritet.

Läs mer:

Artikel i Handelsnytt.

Artikel i Arbetet. 

Nyhet på handels.se från december 2019. 

Uppdaterad: 14 augusti 2020