Bli medlem

Frågor och svar

Vad har hänt?

Handels har röstat ja till att LO:s styrelse ska rekommendera representantskapet att rösta för att LO går in som part i huvudavtalet. Handels kommer inte att gå med i huvudavtalet själva.

Innebär det här att Handels också kommer att anta huvudavtalet?

Det är fortfarande inte aktuellt. Vår position är som den varit innan – vi kommer göra det som är bäst för våra medlemmar. Detta förslag innebär inte att Handels ansluter sig till huvudavtalet själva, utan att LO går in som part.

Handels har tidigare varit kritiska till huvudavtalet och principöverenskommelsen för att det inte löser problemen med otrygga anställningar, står ni fast vid det?

Ja det står vi fast vid. Varken huvudavtalet eller förslaget till ny lagstiftning löser de stora problem med otrygga visstidsanställningar som våra medlemmar upplever. Vi tycker fortfarande att det ska krävas objektiva skäl för att få anställa på visstid.

Innebär det här att ni ställer er bakom förändringarna av LAS?

Försämringarna av LAS får vi tyvärr oavsett. Det här handlar om omställningsmöjligheterna för handelsanställda och andra LO-arbetare.

Vad händer med villkoren för visstidsanställda som ni stridit för?

Med den här överenskommelsen kommer det bli bättre omställningsmöjligheter för visstidsanställda. När det gäller själva anställningsvillkoren blir det inga förändringar alls för tillfället eftersom Handels inte anslutit till huvudavtalet. Men även om vi skulle anta huvudavtalet blir det ingen en stor förändring kring visstid för Handels medlemmar, men det innebär vissa förbättringar för andra LO-medlemmar.

Varför väljer Handels att rösta för att LO går med i huvudavtalet just nu?

Eftersom det gör det möjligt att få igenom de förbättringar av omställningsmöjligheter som vi har kämpat för. Nu kommer det finns bättre omställningsstöd för alla LO-medlemmar, oavsett om ens förbund är med i huvudavtalet eller inte.

Det handlar om LOs framtida roll på arbetsmarknaden och möjligheten att vara med, tolka kommande lagstiftning och att själva äga frågorna. I annat fall överlåter vi frågorna till tjänstemännen i PTK och arbetarnas röst på arbetsmarknaden försvagas.

Handels röstade också ja av solidaritet med de förbund som vill ansluta sig till huvudavtalet och ta del av ännu bättre omställningsskydd eller andra fördelar däri. Det är bättre att de gör det i ett avtal där LO är part än att de ska göra det som ett häng på PTKs avtal.

Ni säger att ni fick igenom flera förbättringar i huvudavtalet – vad menar ni då?

Vi har löst försäkrings- och omställningsfrågan som representantskapet gav oss i uppdrag att lösa, det vill säga att vi inte ska sitta fast i den gamla överenskommelsen med TSL som skulle innebära sämre villkor än för de som inte har kollektivavtal. Med detta säkrar vi upp att det över huvud taget finns ett omställningsskydd framåt även för de förbund som inte ansluter sig till huvudavtalet och vi har även utökat gruppen som omfattas så att det inkluderar sjuka och visstidsanställda. Vi har därmed möjliggjort för respektive förbund att själva fatta beslut om man vill ansluta sig till huvudavtalet eller ej, istället för att tvingas in på grund av att nuvarande villkor är för dåliga. Om de ens skulle finnas kvar.

Publicerad: 17 november 2021