Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Bättre omställning för alla arbetare när LO skriver på huvudavtal

Bättre omställning för alla arbetare när LO skriver på huvudavtal

UPPDATERING 18/11: LO:s representantskap fattade beslut i enlighet med LO-styrelsens rekommendation.

LO väntas ansluta sig till det nya huvudavtalet för svensk arbetsmarknad, som tidigare slutits mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Anledningen är att LO-förbunden lyckats förhandla fram ett bättre skydd vid omställning.

Det är en majoritet i LO:s styrelse, med Handels bland andra, som rekommenderar LO:s representantskap att godkänna omställningsavtalet vid sitt möte på onsdag i nästa vecka.

- I och med överenskommelsen har vi förhandlat fram rejält förbättrat omställningsskydd för handelsanställda och andra LO-arbetare, oavsett om ens förbund går med i huvudavtalet eller inte. Det innebär ökad trygghet, inte minst för sjuka och visstidsanställda, och det gör att det är ett bättre avtal nu, förklarar Handels ordförande Linda Palmetzhofer. 

Efter framgångsrika förhandlingar har LO nu kommit överens med Svenskt Näringsliv om ett bättre omställningsskydd: Förslaget på överenskommelsen innehåller bland annat förbättrade omställningsmöjligheter för sjuka och de som är visstidsanställda. Om LO blir part i huvudavtalet gäller detta för alla, även för de förbund som inte själva ansluter sig till det. Därför ställer sig Handels bakom förslaget att LO ska ansluta sig till huvudavtalet.

Om LO skriver på huvudavtalet innebär det även att LO blir part i utredningen om en kollektivavtalad a-kassa, en fråga som är mycket viktig för alla anställda på svensk arbetsmarknad. Det stärker också LO:s roll på arbetsmarknaden.

- Det handlar om LO:s framtida roll på arbetsmarknaden och möjligheten att vara med, tolka kommande lagstiftning och att själva äga frågorna. Om LO inte ansluter sig överlåter vi frågorna till tjänstemännen i PTK och arbetarnas röst på arbetsmarknaden försvagas, fortsätter Linda.

Men även om LO ansluter sig till huvudavtalet innebär det inte att de enskilda förbunden i LO måste göra det. Handels har inte för avsikt att ansluta sig till huvudavtalet som förbund.

- Det är fortfarande inte aktuellt för Handels att ansluta till huvudavtalet. Vår position är som den varit innan – vi kommer göra det som är bäst för våra medlemmar. Det betyder att vi inte stänger några dörrar, men att eventuella beslut på området kräver ordentliga diskussioner i alla delar av vårt förbund. Detta förslag innebär inte att Handels ansluter sig till huvudavtalet själva utan att LO går in som part, förklarar Linda Palmetzhofer.

I samband med att Svenskt Näringsliv och PTK kom överens om huvudavtalet gjordes även en principöverenskommelse, bland annat om hur lagen om anställningsskydd ska förändras. De lagförändringar som är på gång baserat på denna överenskommelse gäller för alla anställda på arbetsmarknaden oavsett om fackförbunden skriver på huvudavtalet eller ej, om inte facken gjort särskilda avtal med sina egna motparter bland arbetsgivarförbunden.

- Förändringarna i Las kan varken LO eller Handels göra något åt i dagsläget. Men genom att LO ansluter till huvudavtalet får alla arbetare ett förbättrat omställningsskydd, bland annat de som har en visstidsanställning eller är sjuka.

Med omställning menas skyddet för anställda som måste ställa om till nytt jobb på grund av uppsägning av arbetsbrist och sjukdom.

Frågor och svar om omställningsavtalet.

Handels remissyttrande till Arbetsmarknadsdepartementet om en reformerad arbetsrätt.

Läs tidigare artiklar som bakgrund:

"Regeringsförslaget inte tillräckligt bra för Handels medlemmar"

LO vill förhandla om omställningsavtal

Uppdaterad: 18 november 2021