Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Avtal klart för Kommunals tjänstemän

Avtal klart för Kommunals tjänstemän

Kollektivavtalet för tjänstemän som har Handels kollektivavtal med fackförbundet Kommunal är klart. Det gäller från 1 november 2022 och ett år framåt och innebär att lönen höjs med 1,6 procent.

Kollektivavtalet gäller anställda på fackförbundet Kommunal och dess avdelningar, på Kommunals a-kassa, Kommunalanställdas nordiska samarbete, NOFS/KNS och SKPF Pensionärerna.

Lönehöjningen på 1,6 procent är generell för samtliga. I och med att avtalet är ettårigt kommer det sedan att löpa samtidigt som Handels övriga kollektivavtal för anställda inom arbetarrörelsen och folkrörelsen.

Parterna har också kommit överens om att bilda två arbetsgrupper som ska vara klara inför nästa avtalsrörelse. Den ena ska se över hur oreglerad arbetstid tillämpas, den andra ska se över lönestruktur och lönemodell.

Här kan du läsa mer om avtalet.

Publicerad: 7 oktober 2022