Avsiktsförklaring klar – i höst inleds förhandlingar om trygghet och omställning

LO har beslutat att gå vidare i förhandlingarna om trygghet och omställning med Svenskt Näringsliv och PTK. Deltar i förhandlingarna gör åtta LO-förbund, däribland Handels. 

Åtta LO-förbund fortsätter samordnade förhandlingar om trygghet och omställning. De kommer att jobba vidare utifrån en avsiktsförklaring som de idag har enats  om med Svenskt Näringsliv och PTK, Privattjänstemannakartellen. 

Avsiktsförklaringen är viktig för att långsiktigt kunna minska arbetsgivarens möjlighet att använda sig av visstidsanställningar. Detta är av högsta prioritet för Handels medlemmar, bland annat med tanke på den stora ökningen av otrygga anställningar, som inte kan stoppas med nuvarande lagstiftning. Det handlar bland annat om den växande förekomsten av allmän visstid och bemanningsanställningar. Nära en tredjedel av handelns anställda omfattas inte av las, som lagstiftningen ser ut nu.

- Men avsiktsförklaringen klargör också att Handels behöver lyfta in andra viktiga regleringar i vår egen kommande avtalsrörelse. Vilka det är kommer att framgå när vi lämnar våra prioriteringar till Svensk Handels den 31 januari, säger Per Bardh, Handels avtalssekreterare.  

Enligt avsiktsförklaringen ingår tre områden i förhandlingarna mellan parterna. Det är regler om anställningsskydd, omställningssystem och arbetslöshetsförsäkring. Allmän visstid pekas särskilt ut som en anställningsform parterna är överens om ska ersättas. För varje område tillsätts en arbetsgrupp.

För Handels är det viktigt att vara med i de fortsatta förhandlingarna, eftersom vi inte vill att  enbart politikerna ska avgöra villkoren på arbetsmarknaden. Det finns inget som tyder på att en politisk överenskommelse om exempelvis las skulle vara bättre än det parterna åstadkommer gemensamt, tvärtom. 

Handels fokus är nu att med kraft gå in i den egna avtalsrörelsen 2020. Där förhandlar vi om villkoren i våra olika branscher, på våra avtalsområden. 

Samtalen med Svenskt Näringsliv och PTK pausas från och med nu och över sommaren, framför allt på grund av vårens avtalsrörelse. Ambitionen är att under tidig höst komma igång med förhandlingarna om ett bättre anställningsskydd, bättre möjligheter till omställning och en bättre arbetslöshetsförsäkring. 

Begäran om förhandling om trygghet och omställning lämnades till Svenskt Näringsliv i november 2017. Tidigare i december blev det klart att fem av LO-förbunden hoppar av de gemensamma förhandlingarna.

Här kan du läsa LO:s pressmeddelande.

Här kan du läsa avsiktsförklaringen mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Uppdaterad: 19 december 2019