Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Arbetsmarknaden kvar i kursplanen – Skolverket ändrar sig efter kritik

Arbetsmarknaden kvar i kursplanen – Skolverket ändrar sig efter kritik

Skolverket ändrar sig efter kritiken och behåller undervisning om arbetsmarknaden i samhällskunskapen på högstadiet.

Handels har tidigare riktat skarp kritik mot Skolverkets förslag till ny kursplan i ämnet samhällskunskap, där allt innehåll som rör arbetsmarknaden hade strukits från det centrala innehållet för högstadiet.

I det omarbetade förslaget finns ”arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt” med som centralt innehåll.

Ungas kunskap om arbetslivet behöver bli bättre, absolut inte försvagas, anser Handels och flera andra organisationer. Många unga saknar idag tillräcklig kunskap om vad som gäller på jobbet. Det leder till missförhållanden och problem när de kommer ut i arbetslivet.

Handels skolinformatörer träffar varje år tusentals gymnasieelever på branschinriktade utbildningar och berättar om kollektivavtal och sånt som är viktigt på jobbet. Men det räcker inte. Skolan, både gymnasiet och grundskolan, måste lära ut vilka villkor och regler som gäller på arbetsmarknaden och som anställd.

Förslaget hade ökat unga arbetstagares utsatthet. Därför är det glädjande att Skolverket ändrat sig efter kritiken.

Uppdaterad: 19 december 2019