Annica fick tala inför UNI-kongressen

Denna vecka, 17-20 juni, håller det globala facket UNI sin världskongress i Liverpool, England. Handels är på plats för att lyfta medlemmarnas frågor inför kongressen, som samlar flera tusen deltagare från fackförbund i länder världen runt.

UNI är en fackförbundsinternational för fackförbund över hela världen, som är verksamma inom servicesektorn, bland annat handel, bank och post. Handels, Seko och Unionen är några svenska fackförbund som är med i UNI.

Annica Jigered, som jobbar och är förtroendevald på en stor matbutik i Linköping, var en av dem som fick tala inför kongressen. Hon berättade hur viktigt det är att engagera sig på sin arbetsplats och hur man faktiskt kan påverka villkoren för sig själv och sina arbetskamrater.

Så här löd hennes tal:

”Hej! Jag heter Annica och kommer från Handelsanställdas förbund i Sverige. Jag är 28 år och jobbar på en stor matvarubutik. Vi är 200 anställda. 20 jobbar heltid.

Mitt arbetsliv har sett ut som många andra ungas arbetsliv. Först ett par år på tillfälliga anställningar. Sen en fast anställning på tre timmar i veckan. Under sex år jobbade jag elva timmar i veckan.

Ni vet alla vad detta innebär av otrygghet, stress och ofrihet. Både för den enskilde och för arbetsplatsen i dess helhet.

När jag jobbat något år kom de från fackklubben på arbetsplatsen. De sa att jag verkade ha åsikter om en massa saker. Och att jag kunde vara med och påverka om jag gick med i facket. Så jag gick med. Och när jag var 23 år blev jag klubbordförande på vår butik med 220 anställda.

Vi har bestämt oss för att göra riktiga anställningar till norm på vår arbetsplats. Vi kartlägger alla arbetade timmar och håller koll så att arbetsgivaren lever upp till anställningsskyddet. När de inte gör det sätter vi dit dem.

Som ett resultat av vårt fackliga arbete har många fått fler timmar på sina kontrakt. Efter sommaren går jag själv upp på 36 timmar i veckan.

Jag har fått uppleva kraften i att organisera sig. Jag har sett vad man kan åstadkomma när man håller ihop och jobbar strategiskt för att rätta till missförhållanden. De hade rätt, de som sa till mig att jag kunde påverka om jag gick med i facket.

I vårt förbund säger vi att unga inte bara är framtiden – vi är nu och här. Många av dem som jobbar i handeln är unga. Då ska det synas i facket. Unga ska finnas på förtroendeposter och ungas perspektiv ska alltid finnas med. En tredjedel av medlemmarna i vårt förbund är under 30 år. Vi är många som har styrelseuppdrag lokalt och regionalt. Själv är jag vice ordförande för en lokalavdelning.

Vi måste lova varandra att fler unga ska få uppleva styrkan och gemenskapen i den fackliga organiseringen. Facket är den viktigaste kraften för att skapa ett jämlikt samhälle. Vi måste göra som mina arbetskamrater gjorde och bjuda in fler att vara med.”

Läs mer om kongressen här http://www.uniworldcongress.org/

Läs mer om hur man kan engagera sig här och här.

 

Uppdaterad: 19 juni 2018