Trygg med Handels.

För dig och alla som har valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att du ska känna att du tjänar på att vara med i facket. Som medlem har du ett helt förbund i ryggen som ställer upp när inte arbetsgivaren gör det.

Att vara förtroendevald

Vill du påverka din och dina arbetskamraters situation på jobbet? Som förtroendevald kan du driva era gemensamma frågor.

Handels Direkt

Ring och få personlig rådgivning i frågor som rör medlemskap, jobb och arbetsliv. Det kan vara allt från anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö till rättigheter.

Kurser för dig

Du blir starkare i ditt fackliga arbete genom att gå våra utbildningar. Med kunskap kan du förändra din arbetsplats till det bättre.