Bli medlem

Vad händer om jag blir rånad?

Om din arbetsplats utsätts för ett rån, tänk på att din säkerhet är viktigast - gör inget som kan utlösa våld.

Arbetsgivarens ansvar

I de butiker som har kollektivavtal gäller i regel Handels detaljhandelsavtal. Enligt avtalet är arbetsgivaren skyldig att se till att den/de som drabbas av rån, rånförsök, hot eller överfall ska få vård och behandling omedelbart.

Kontakta din lokala fackavdelning

Om din arbetsplats drabbats av rån eller rånförsök ska ni kontakta den lokala Handelsavdelningen för att få hjälp. En ombudsman kommer då ut till butiken, pratar med medlemmar och drabbade butiksanställda. De diskuterar butikens säkerhetsnivå med ledningen, kontrollerar vilken krishantering som erbjuds personalen samt bockar av en rånchecklista. Vi kan hjälpa till med en riskbedömning av säkerhetsnivån och arbetsmiljöarbetet i butiken för att förhindra att rån inträffar igen.

Ladda ner 13-punktsprogrammet för säkerhetscertifiering.

I 13-punktsprogrammet hittar du förebyggande åtgärder och tips och råd vid rån. Du kan även fylla i butikens egna rutiner vid rån, hot eller våld.

Webbutbildningen Säker i butik bygger på 13-punktsprogrammet. Den tar cirka två timmar att genomföra.

Brottsoffermyndigheten

Hos Brottsoffermyndigheten finns fler tips, råd, stöd samt fakta till dig som råkat ut för brott.

Uppdaterad: 1 februari 2022