Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Medlemsförmåner > Vad händer om... > ...jag eller anhörig avlider?

Vad händer om jag eller nära anhörig avlider?

Vid ett dödsfall finns försäkringar genom kollektivavtalet som ger ekonomiskt stöd åt de efterlevande.

Läs mer om våra avtalsförsäkringar som du omfattas av om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. De innehåller bland annat en försäkring vid dödsfall.

Anhöriga har även rätt till efterlevandepension från Pensionsmyndigheten. Om du jobbar på ett företag som saknar kollektivavtal bör du tänka på att de kollektivavtalade försäkringarna saknas. Ett gott råd är att se över vilket försäkringsskydd du har om det värsta skulle inträffa.

Som medlem i Handels kan du även själv teckna en sjuk- och efterlevandeförsäkring. Tänk dock på att försäkringen upphör att gälla om du säger upp ditt medlemskap.

Uppdaterad: 1 februari 2022