Bli medlem

Vad händer om jag skadar mig på jobbet?

Om du skadar dig på jobbet eller på väg till eller från jobbet kan du ha rätt till arbetsskadeersättning från Försäkringskassan. Har din arbetsplats kollektivavtal så finns det även en kompletterande arbetsskadeförsäkring.

En arbetsskada kan vara:

Skador på grund av olyckor på arbetet

  • Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet

Skador på väg till eller från arbetet

  • Exempel: Du cyklar omkull på väg till arbetet.

Sjukdomar som orsakats av arbetet.

  • Exempel: förslitningsskador i axlar eller rygg samt stressrelaterade sjukdomar som beror på en stressig arbetsmiljö.

Läs mer hos Försäkringskassan.

Avtalsförsäkringen är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull, om din arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna vid arbetsskada.

Uppdaterad: 1 juli 2022