Bli medlem

Avtalsförsäkringar

Tack vare att vi är många medlemmar i Handelsanställdas förbund kan vi förhandla fram kollektivavtal som förbättrar våra villkor på arbetsplatsen men också ger oss ett bra försäkringsskydd. 

Avtalsförsäkringarna ger dig som medlem och anställd en trygghet när livet förändras.

Om din arbetsplats har kollektivavtal så har du rätt att söka pengar från våra avtalsförsäkringar. Det är försäkringar som facket förhandlat fram för din skull, ersättningen söker du direkt från AFA försäkring. Försäkringen ger dig ytterligare ersättning utöver det du får från Försäkringskassan när något händer och du är borta från jobbet. 

Du kan läsa mer om avtalsförsäkringarna hos Avtalat

Tjänstemän inom kooperationen och folkrörelseområdet har andra lösningar vid föräldraskap, sjukdom, arbetslöshet och tjänstepension. Här kan du läsa om kooperationens försäkringar hos Folksam. 

Du kan söka ersättning:

Vid sjukdom

För dig som har varit sjuk i 14 dagar eller längre kan det finnas pengar att hämta! Om din arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna. 

Om du är sjuk en längre tid så kan du få ersättning från Försäkringskassan. Men med Handels avtalsförsäkringar får du ännu mer.

Avtalsförsäkringen är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull, om din arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna.

Sök ersättning vid sjukdom

På AFAs hemsida söker du ersättningen.

Till AFA

Vid arbetsskada

Har du haft oturen att råka ut för en skada eller sjukdom som har skett på, eller på väg till/från jobbet? Då kan du söka pengar från vår avtalsförsäkring.

Den gäller också vid arbetssjukdom och vid smittsam sjukdom. Du kan bland annat få ersättning för inkomstförlust, kostnader, bestående besvär, ärr och tandskador.  Självklart är detta utöver den ersättning du får från Försäkringskassan.

Avtalsförsäkringen är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull, om din arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna.

Sök ersättning vid arbetsskada

På AFAs hemsida söker du ersättningen.

Till AFA

Vid föräldraledighet

När du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du få ytterligare ersättning i form av Föräldrapenningtillägg.

Du kan alltså få 90 procent av din lön när du är föräldraledig: 80 procent från Försäkringskassan och 10 procent från Handels avtalsförsäkringar. Dessutom får du pensionspremien inbetald under tiden du är borta. Arbetsgivaren sätter in pengar till pension när du arbetar, men inte när du är föräldraledig eller gravid. Med den här avtalsförsäkringen ser Handels till att din pension betalas ändå!

Avtalsförsäkringen har facket förhandlat fram för din skull. Du kan söka de extra pengarna om din arbetsplats har kollektivavtal.

Sök ersättning när du blivit förälder

På AFAs hemsida söker du ersättningen.

Till AFA

Vid uppsägning

Att bli uppsagd är naturligtvis jobbigt på många sätt. Med våra avtalsförsäkringar kan du få ett så kallat avgångsbidrag så att ekonomin förhoppningsvis blir ett orosmoment mindre.

Ersättningen är ett engångsbelopp som baseras på din ålder och hur länge du har jobbat. Avtalsförsäkringen har facket förhandlat fram för din skull. Du kan söka de extra pengarna om din arbetsplats har kollektivavtal.

Försäkringen gäller även dig som blivit uppsagd men som får arbeta vidare inom koncernen, men med en kortare arbetstid.

Sök ersättning om du blivit uppsagd

På AFAs hemsida söker du ersättningen.

Till AFA

 Vid dödsfall

Ett dödsfall ställer livet på ända, förutom det känslomässiga tomrummet kan det även innebära ett ekonomiskt avbräck.

Därför kan anhöriga få ersättning om den avlidna omfattades av Handels avtalsförsäkringar. Avtalsförsäkringen är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull. Om den avlidnes arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna. 

Förmånstagarna kan vara barn, make eller maka, partner eller sambo till den avlidne. Ersättningens storlek beror på den försäkrades ålder, arbetstid och vilka anhöriga denne efterlämnar.

Det handlar om ett engångsbelopp som kan uppgå till drygt 266 000 kronor. Detta är utöver den efterlevandepension som anhöriga har rätt till från Pensionsmyndigheten.

Sök ersättning vid dödsfall

På AFAs hemsida söker du ersättningen, jobbar du inom kooperationen, se rutan nedan.

Till AFA

Vid pension

När du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal får du extra pengar till din pension. Om du har fyllt 25 år betalar din arbetsgivare varje år in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension, tack vare ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. På den del av lönen som överstiger 468 750 kronor (7,5 inkomstbasbelopp) avsätts 30 procent.

Extra pensionsavsättning i Handels kollektivavtal

I många av våra kollektivavtal finns det utöver tjänstepension på 4,5 procent ytterligare pensionsavsättningar. För dig som arbetar inom butik och lager och har fyllt 25 år är det från och med 1 november 2020 0,8 procent extra. Vi rekommenderar att du väljer hur dina pensionspengar ska förvaltas.

Tjänstemän inom kooperationen och folkrörelseområdet har andra lösningar vid föräldraskap, sjukdom, arbetslöshet och tjänstepension. Här kan du läsa om kooperationens försäkringar hos Folksam. 

Hantera din allmänna pension

Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över.

Gå till sidan

Välj din tjänstepension

Utöver allmän pension har du pension via ditt kollektivavtal som facket och arbetsgivaren förhandlat fram.

Gå till sidan

Pensionsspara när du inte kan jobba

Har du sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning betalar inte arbetsgivaren in till tjänstepensionen. Då kan du istället ansöka om pensionsavsättning från en försäkring.

Ansök här
Uppdaterad: 8 november 2021