Bli medlem

Fakturafrågor

Hur betalar jag om jag inte fått min faktura?

Om du av någon anledning inte har fått fakturan eller av annan anledning inte har den tillgänglig så kan du betala medlemsavgiften till vårt Bankgiro 5245-4964, betalningsmottagare är Handelsanställdas förbund.

Titta på en gammal faktura och använd samma OCR-nummer, det är ditt personliga nummer, det gör att vi vet att betalningen kommer från just dig.

Om du är osäker på vilket belopp du ska betala ber vi dig att kontakta oss. Du når oss på Handels Direkt, 0771-666 444. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Varför får jag faktura när jag har anmält autogiro?

Om du nyligen har ansökt om autogiro kan det vara så att din faktura skapades innan ditt autogiro blev godkänt. I vissa fall kan det ta några veckor för banken att godkänna nya autogiroförfrågningar. Därför har du fått en pappersfaktura.

Det kan även vara så att du har en gammal obetald månad. Autogirot drar bara avgiften för innevarande månad, därför kommer det en pappersfaktura för den obetalda månaden. 

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Varför har jag fått flera fakturor?

Om du har fått flera fakturor som avser samma månad kan det bero på att dina medlemskap i förbundet och a-kassan registrerades vid olika tidpunkter och du har fått en faktura för varje medlemskap. 

Du kan också få flera fakturor samma månad om du missade att betala medlemsavgiften förra månaden. Då får du en faktura för denna månad och ett par dagar senare kommer en separat faktura för den tidigare missade avgiften.

För att ta reda på vad din faktura avser behöver du kontakta oss på Handels Direkt, 0771-666 444. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Vad avser fakturan jag har fått?

Fakturan avser medlemsavgiften i förbundet, a-kassan eller båda medlemskapen tillsammans.

Avgiften till förbundet är baserad på vilken inkomst du registrerar hos oss. Om din inkomst inte längre stämmer kan du uppdatera den på Mina sidor.

Här kan du se vad medlemskapet kostar.

För att ta reda på mer specifikt vad din faktura avser behöver du ringa oss på Handels Direkt, 0771-666 444. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Har jag betalat min månadsavgift?

Du kan själv kontrollera på din internetbank om du har betalat. Oavsett om du har betalat din avgift via autogiro eller bankgiro borde du där kunna se en betalning till Handels.

Autogirot dras den 16:e eller 27:e varje månad beroende på vilken dragningsdag du har valt.

Om du har missat att betala en månadsavgift får du i mitten på nästa månad en påminnelseavi.

Om du misstänker att du riskerar förlora ditt medlemskap på grund av flera obetalda månadsavgifter behöver du ringa oss på Handels Direkt, 0771-666 444, då får du betalningsinformation via sms. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Jag vill betala via autogiro, hur gör jag?

Vad bra att du vill betala med autogiro! För att komma igång behöver vi ett medgivande från dig. Läs mer här om hur du gör.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Jag har fått en påminnelse för en månad jag har betalat. Varför?

De inbetalningar du gör lägger sig alltid på din äldsta obetalda månad. Det betyder att om du har en gammal obetald månad lägger vi din nya inbetalning på den äldre månaden.

Autogirot drar endast innevarande månadsavgift.

Vi lägger inte på någon påminnelseavgift vid försenade inbetalningar. För att ta reda på mer om innehållet i din faktura kan du ringa oss på Handels Direkt, 0771-666 444. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020
Uppdaterad: 26 oktober 2021