Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Kontakt > Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar

Fakturafrågor

Hur betalar jag om jag inte fått min faktura?

Om du av någon anledning inte har fått fakturan eller av annan anledning inte har den tillgänglig så kan du betala medlemsavgiften till vårt Bankgiro 5245-4964, betalningsmottagare är Handelsanställdas förbund.

Titta på en gammal faktura och använd samma OCR-nummer, det är ditt personliga nummer, det gör att vi vet att betalningen kommer från just dig.

Om du är osäker på vilket belopp du ska betala ber vi dig att kontakta oss. Du når oss på Handels Direkt, 0771-666 444. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Varför får jag faktura när jag har anmält autogiro?

Om du nyligen har ansökt om autogiro kan det vara så att din faktura skapades innan ditt autogiro blev godkänt. I vissa fall kan det ta några veckor för banken att godkänna nya autogiroförfrågningar. Därför har du fått en pappersfaktura.

Det kan även vara så att du har en gammal obetald månad. Autogirot drar bara avgiften för innevarande månad, därför kommer det en pappersfaktura för den obetalda månaden. 

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Varför har jag fått flera fakturor?

Om du har fått flera fakturor som avser samma månad kan det bero på att dina medlemskap i förbundet och a-kassan registrerades vid olika tidpunkter och du har fått en faktura för varje medlemskap. 

Du kan också få flera fakturor samma månad om du missade att betala medlemsavgiften förra månaden. Då får du en faktura för denna månad och ett par dagar senare kommer en separat faktura för den tidigare missade avgiften.

För att ta reda på vad din faktura avser behöver du kontakta oss på Handels Direkt, 0771-666 444. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Vad avser fakturan jag har fått?

Fakturan avser medlemsavgiften i förbundet, a-kassan eller båda medlemskapen tillsammans.

Avgiften till förbundet är baserad på vilken inkomst du registrerar hos oss. Om din inkomst inte längre stämmer kan du uppdatera den på Mina sidor.

Här kan du se vad medlemskapet kostar.

För att ta reda på mer specifikt vad din faktura avser behöver du ringa oss på Handels Direkt, 0771-666 444. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Har jag betalat min månadsavgift?

Du kan själv kontrollera på din internetbank om du har betalat. Oavsett om du har betalat din avgift via autogiro eller bankgiro borde du där kunna se en betalning till Handels.

Autogirot dras den 16:e eller 27:e varje månad beroende på vilken dragningsdag du har valt.

Om du har missat att betala en månadsavgift får du i mitten på nästa månad en påminnelseavi.

Om du misstänker att du riskerar förlora ditt medlemskap på grund av flera obetalda månadsavgifter behöver du ringa oss på Handels Direkt, 0771-666 444, då får du betalningsinformation via sms. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Jag vill betala via autogiro, hur gör jag?

Vad bra att du vill betala med autogiro! För att komma igång behöver vi ett medgivande från dig. Läs mer här om hur du gör.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Jag har fått en påminnelse för en månad jag har betalat. Varför?

De inbetalningar du gör lägger sig alltid på din äldsta obetalda månad. Det betyder att om du har en gammal obetald månad lägger vi din nya inbetalning på den äldre månaden.

Autogirot drar endast innevarande månadsavgift.

Vi lägger inte på någon påminnelseavgift vid försenade inbetalningar. För att ta reda på mer om innehållet i din faktura kan du ringa oss på Handels Direkt, 0771-666 444. Välj knappval 1 för fakturafrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Frågor om medlemskapet

Har min ansökan om medlemskap kommit in?

När din ansökan har blivit behandlad får du ett sms och ett välkomstbrev per e-post.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Är jag medlem? Hur länge har jag varit medlem?

Medlemskap i fackförbundet

För att se om du är medlem i fackförbundet Handels kan du testa att logga in på Handels Mina sidor. Om du kan logga in så är du medlem och du även se hur länge du har varit medlem.

Medlemskap i a-kassan

För att se om du är medlem i Handels a-kassa kan du testa att logga in på a-kassans Mina sidor och även där kan du se om du är medlem och hur länge du har varit medlem.

Om du inte är medlem så ansöker du här!

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Vad ingår i medlemskapet?

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Vad kostar det?

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Hur gör jag när jag får ny lön?

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Varför betalar jag plötsligt mer i avgift?

Det kan bero på att du nyligen har uppdaterat din inkomst eller gjort andra ändringar i ditt medlemskap. Avgiften till förbundet är baserad på den inkomst du registrerar.

Här kan du se vad medlemskapet kostar.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Hur gör jag när jag har bytt arbete?

Om du har bytt jobb behöver du ringa oss på Handels Direkt, 0771-666 444 (knappval 1), så uppdaterar vi din arbetsplats. Vi hjälper dig också att byta förbund och a-kassa om du har bytt till en annan bransch. Här kan du se våra öppettider.

När vi har registrerat din nya arbetsplats kan du se det kollektivavtal som gäller dig på Mina sidor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Hur gör jag för att byta förbund och/eller a-kassa?

Om du byter jobb och bransch kan det vara aktuellt att även byta fackförbund och/eller a-kassa. Det sker i så fall alltid i ett månadsskifte. Du begär utträde från Handels den sista i månaden, och begär sedan inträde i den nya a-kassan och förbund från och med den första i månaden efter. Då får du ett sammanhängande medlemskap och får tillgodoräkna dig tiden i Handels hos ditt nya förbund och a-kassa. 

Ring Handels Direkt, tfn nr 0771-666 444, när du ska byta förbund eller a-kassa, så hjälper vi dig. Våra öppettider hittar du här.

Du kan även byta fackförbund på www.bytlofack.se

Uppdaterad den 28 juni 2022

Vad händer vid arbetslöshet?

Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad, och om du är arbetslös baseras den på din ersättning från a-kassan eller försäkringskassan. Gå in på Mina sidor och ändra din inkomst, där står det hur du ska göra för att räkna ut din månadsinkomst.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du blir arbetslös.

Har du frågor om din ersättning från a-kassan kan du ställa dem via a-kassans Mina sidor eller genom att ringa Handels Direkt på telefonnummer 0771-666 444 och välja tonval 2.

Här kan du läsa mer om Handels inkomstförsäkring.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Vad händer om jag blir sjukskriven?

Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad, och om du är sjukskriven baseras den på din ersättning från försäkringskassan. Är du sjukskriven i minst en hel kalendermånad, har du rätt till ändrad medlemsavgift. Gå in på Mina sidor och ändra din inkomst. Där finns information om hur du räknar ut din månadsinkomst när du är sjukskriven.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du blir sjukskriven.

Om du har sjukersättning kan det påverka ditt medlemskap och din medlemsavgift. Kontakta Handels Direkt så hjälper vi dig!

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Jag är arbetslös/sjukskriven, varför betalar jag fortfarande samma avgift?

När det blir förändringar i din inkomst behöver du som medlem uppdatera dina nya uppgifter hos oss. Handelsanställdas förbund får inga inkomstuppgifter från andra håll än från medlemmarna själva.

Om du till exempel blir sjukskriven, föräldraledig, arbetslös eller börjar studera behöver du därför meddela oss din nya inkomst före skatt, antingen på Mina sidor eller genom att ringa oss på Handels Direkt, 0771-666 444.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Vad händer om jag blir föräldraledig?

Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad, och om du är föräldraledig baseras den på din ersättning från försäkringskassan. Gå in på Mina sidor och ändra din inkomst. Där finns information om hur du räknar ut din månadsinkomst när du är föräldraledig. Här kan du läsa mer om föräldraledighet.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Vad händer om jag ska studera?

Om du inte har någon annan inkomst än studiemedel kan du ansöka om nedsättning av medlemsavgiften till vår lägsta avgift (för närvarande 130 kronor i månaden). Detta gäller dock inte avgiften till a-kassan. När du studerar och betalar lägsta avgiften behåller du ditt medlemskap och dina försäkringar. Fyll i och skicka in blanketten Ansökan om nedsättning av avgift.

Du som går på gymnasiet har förstås gratis elevmedlemskap. Läs mer om elevmedlemskap här. 

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Varför drar ni pengar när jag gått ur?

Avgiften till Handels aviseras i efterskott och du betalar din avgift fram till dess att ditt medlemskap avslutats. Om vi efter ett avslutat medlemskap saknar en avgift från dig, kommer vi att avisera den.

Det kan även vara så att du fortfarande har ett medlemskap i Handels. Du kan till exempel ha avslutat ditt medlemskap i fackförbundet men fortfarande vara medlem i a-kassan. För att kontrollera detta behöver du ringa oss på Handels Direkt, 0771-666 444. Välj knappval 1 för medlemskapsfrågor.

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Jag ska gå i pension/fyller 65 år, vad ska jag tänka på?

Uppdaterad den 4 augusti 2020

Jag vill avsluta mitt medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap sker det alltid i ett månadsskifte. Men innan du går ur Handelsanställdas förbund, vill vi att du ska känna dig trygg med vad det innebär. Det handlar om dina försäkringar, ditt skydd vid arbetslöshet, dina övriga förmåner och möjligheten att få stöd och hjälp från oss. 

Därför ber vi dig ringa till Handels Direkt när du ska begära utträde ur Handels, tfn nr 0771-666 444. Våra öppettider hittar du här.

Uppdaterad den 28 juni 2022
Uppdaterad: 23 september 2020