Vanliga frågor och svar

 • Jag vet inte med om jag är med i a-kassan, hur tar jag reda på det?
 • Jag vill betala via autogiro, hur gör jag?

  Vad bra att du vill betala med autogiro! För att komma igång behöver vi ett medgivande från dig. Det kan du göra via din internetbank, eller så kan du fylla i din ansökan här. Du kan också skriva ut och fylla i en blankett som du skickar in till oss

  Uppdaterad den 2 oktober 2018
 • Hur gör jag om jag inte fått min faktura?

  Du kan betala medlemsavgiften till vårt Bankgiro 5245-4964. Titta på en gammal faktura och använd samma OCR-nummer, det är ditt personliga nummer, det gör att vi vet att betalningen kommer från just dig.

  Uppdaterad den 2 oktober 2018
 • Vad händer om jag ska studera?

  Om du inte har någon annan inkomst än studiemedel så kan du ansöka om avgiftsbefrielse från medlemsavgiften. Det gäller dock inte avgiften till a-kassan. Du kan då ha kvar ditt medlemskap och dina försäkringar utan kostnad under studietiden. Fyll i blanketten ansökan om avgiftsbefrielse  och skicka tillbaka den så fort som möjligt.

  Uppdaterad den 2 oktober 2018
 • Vad händer om jag blir föräldraledig?

  Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad, och om du är föräldraledig baseras den på din ersättning från försäkringskassan. Gå in på Mina sidor och ändra din inkomst. Där finns information om hur du räknar ut din månadsinkomst när du är föräldraledig. Här kan du läsa mer om föräldraledighet.

  Uppdaterad den 2 oktober 2018
 • Vad händer om jag blir sjukskriven?

  Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad, och om du är sjukskriven baseras den på din ersättning från försäkringskassan. Är du sjukskriven i minst en hel kalendermånad, har du rätt till ändrad medlemsavgift. Gå in på Mina sidor och ändra din inkomst. Där finns information om hur du räknar ut din månadsinkomst när du är sjukskriven.

  Här kan du läsa mer om vad som gäller om du blir sjukskriven.

  Om du har sjukersättning kan det påverka ditt medlemskap och din medlemsavgift. Kontakta Handels Direkt så hjälper vi dig!

  Uppdaterad den 2 oktober 2018
 • Vad händer vid arbetslöshet?

  Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad, och om du är arbetslös baseras den på din ersättning från a-kassan eller försäkringskassan. Gå in på Mina sidor och ändra din inkomst, där står det hur du ska göra för att räkna ut din månadsinkomst.

  Här kan du läsa mer om vad som gäller om du blir arbetslös.

  Har du frågor om din ersättning från a-kassan kan du ställa dem via a-kassans Mina sidor eller genom att ringa Handels Direkt på telefonnummer 0771-666 444 och välja tonval 2.

  Här kan du läsa mer om Handels inkomstförsäkring och skriva ut en ansökningsblankett.

  Uppdaterad den 2 oktober 2018
 • Hur gör jag för att byta förbund och/eller a-kassa?

  När du byter förbund och/eller a-kassa, sker bytet alltid i ett månadsskifte. Du begär utträde från Handels den sista i månaden, och begär sedan inträde i den nya a-kassan och förbund från och med den första i nästkommande månad. Då får du ett sammanhängande medlemskap och får tillgodoräkna dig tiden i Handels hos ditt nya förbund och a-kassa. 

  Innan du går ur Handelsanställdas förbund, vill vi att du ska känna dig trygg med vad det innebär att avsluta medlemskapet. Det handlar om dina försäkringar, ditt skydd vid arbetslöshet, dina övriga förmåner och möjligheten att få stöd och hjälp från oss. 

  Därför ber vi dig ringa när du ska begära utträde ur Handels. Ring Handels Direkt på telefonnummer 0771-666 444. Våra öppettider hittar du här.

  Uppdaterad den 2 oktober 2018
 • Hur gör jag när jag har bytt arbete?

  Ring medlemsservice på Handels Direkt 0771-666 444 (knappval 1) så hjälper vi dig uppdatera din arbetsplats i vårt medlemsregister, eller byta förbund och a-kassa om du har bytt till en annan bransch. Här kan du se våra öppettider.

  Uppdaterad den 2 oktober 2018
 • Hur gör jag när jag får ny lön?

  Du kan meddela din nya inkomst via Mina sidor eller genom att ringa Handels Direkt.

  Uppdaterad den 2 oktober 2018
 • Jag ska gå i pension/fyller 65 år, vad ska jag tänka på?
 • Vad kostar det?
 • Vad ingår i medlemskapet?
Uppdaterad: 7 januari 2019