Presskontakt

 • 2017-10-02Pressmeddelanden

  Handels har idag beslutat att varsla om konflikt på Samhall

  Samtliga sju LO-förbund som tecknar kollektivavtal för anställda inom Samhall har idag beslutat att varsla om konflikt. Anledningen är att Almega inte vill gå med på den låglönesatsning som fack och arbetsgivare har kommit överens om i de andra avtalen i årets avtalsrörelse. Efter tuffa förhandlingar med Almega har samtliga sju LO-förbund som tecknar kollektivavtal för anställda inom Samhall idag beslutat att varsla om konflikt. Almega har ställt en rad krav på försämringar i våra Samhallmedlemmars anställningsvillkor. I Årets övriga avtalsuppgörelser har fack och arbetsgivare enats om

 • 2017-09-20Pressmeddelanden

  Välkommen till ett frukostseminarium om arbetsvillkoren i handeln

  Onsdagen den 27 september kl 08.00 presenterar Handels den nyutkomna antologin Lösa förbindelser – om kampen för fasta förhållanden i handeln, därefter samtalar Irene Wennemo (s) och Jessika Roswall (m). Vi i Handels vill berätta om hur det är att jobba i kassan i matbutiken, om ensam­arbetet i kiosken på hörnet och om hur det känns att vara bemanningsanställd bland fast personal. Författaren Jenny Wrangborg och David Eklind Kloo, politisk samordnare på Handels, presenterar den nyutkomna antologin Lösa förbindelser – om kampen för fasta förhållanden i handeln, en bok som ger röst åt

 • 2017-09-01Pressmeddelanden

  Vinstreglering i välfärden – Handels arbete har gett resultat

  Handelsanställdas förbund har länge drivit frågan om vinstreglering. Redan 2012 fick vi igenom en motion om vinster i välfärden på LOs kongress och satte därmed frågan på den politiska dagordningen. Med de rödgrönas gemensamma förslag om vinstbegränsning i välfärden har ett mycket viktigt steg tagits. Regeringen och vänsterpartiet har enats om ett gemensamt förslag som begränsar vinsterna i välfärden, idéburna organisationer undantagna. I mars 2018 beräknas förslaget presenteras för riksdagen. Vi i Handelsanställdas förbund var först ut med att driva frågan om vinstreglering. Redan 2012 fick

 • 2017-08-24Pressmeddelanden

  Handels välkomnar rejäla välfärdssatsningar

  Regeringens ekonomiska prognos för 2018 ger utrymme för stora välfärdsreformer, det välkomnar Handelsanställdas förbund. Den svenska arbetsmarknaden står inför flera utmaningar framöver, nu finns det resurser att satsa på arbetsmarknadsåtgärder som gynnar många. Regeringen spår sjunkande arbetslöshetssiffror och svensk ekonomi mår bättre än på mycket länge. Nu finns det utrymme att prioritera reformer som stärker välfärden i Sverige, det välkomnar vi i Handels. Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar framöver: det råder stor brist på kompetens inom vissa yrken, samtidigt

 • 2017-07-06Pressmeddelanden

  Butiksrånen med skjutvapen är fortfarande för många

  Butiksrånen har minskat med 7 procent enligt BRÅ:s senaste siffror. Handelsanställdas förbund är försiktigt positiva men betonar att politiker och polis måste fortsätta att arbeta för att minska tillgången till skjutvapen i samhället. Butiksrånen har minskat med ungefär 7 procent under det första halvåret av 2017, jämfört med samma period 2016. Det visar de senaste siffrorna från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Även rånen med skjutvapen har minskat något. Att butiksrånen minskar är glädjande för alla som arbetar inom handeln. Att utsättas för ett rån kan vara mycket traumatiserande och

< Föregående12345...
Publicerad: 4 februari 2011