Presskontakt

Är du journalist och har frågor om Handels eller vill komma i kontakt med våra företrädare? Ring vår pressekreterare på 010-450 89 80. Presstelefonen är öppen måndag-fredag.

Våra senaste pressmeddelanden:

 • 2017-04-12Pressmeddelanden

  Avtal klart för anställda i kooperativa butiker, stormarknader och lager

  Handelsanställdas förbund och Arbetsgivarorganisationen KFO har nu kommit överens om nya 3-åriga avtal för anställda i kooperativa butiker, stormarknader och lager. Avtalet ger löneökningar med totalt 1 575 kronor fördelat på tre år. Lägstalönerna höjs med motsvarande summa. Till detta kommer avsättningar för pensioner. - Vi har inte löst frågan om hyvling, men vi har ändå tagit ett viktigt steg för att lindra en del av den ekonomiska smällen för de som utsätts för hyvling likt den överenskommelse vi gjort med Svensk Handel. Men vi inte nöjda utan kommer att fortsätta att driva på politiker

 • 2017-04-11Pressmeddelanden

  Kraftigt ökad lönsamhet i handeln 2011-2015

  Lönsamheten i handeln har varit god såväl för små som för stora företag. Det konstaterar Handels utredningsgupp i en rapport som granskat lönsamheten mellan 2011 och 2015. Mellan åren 2013 och 2015 ökade lönsamheten för branschen som helhet med 37 procent. De minsta företagen med 1-9 anställda hade en än större ökning av lönsamheten, 66,5 procent under perioden. Branschens egna prognoser om framtiden under samma period har dock varit dyster. Vid varje tillfälle som handlare tillfrågats har bedömningen varit att vinsten kommer att sjunka. Istället blev det alltså tvärtom. http://handels.

 • 2017-04-10Pressmeddelanden

  Handels Susanna Gideonsson invald i Socialdemokraternas VU

  Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson har ikväll under S-kongressen valts till suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott. "Jag känner mig hedrad över att ha blivit vald och att jag får möjlighet att vara med och bidra i frågor som ligger mig nära om hjärtat", säger Susanna Gideonsson. "För mig är det viktigt att få vara med och forma socialdemokratin utifrån min insyn i hur verkligheten ser ut för arbetare i Sverige idag. Inte minst i de kvinnodominerade branscherna, som drabbats hårt av låga löner och problem med otrygga anställningar.”

 • 2017-04-10Pressmeddelanden

  Handels har växlat avtalskrav för frisörer

  Nu har Handelsanställdas förbund växlat avtalskrav med Frisörföretagarna. Förra året inleddes en satsning på arbetsmiljö och hälsa genom ett krav på regelbundna hälsokontroller för de som arbetar som frisörer. Vi nådde inte ända fram. Frågan är fortfarande lika viktig och därför är det ett prioriterat krav även i år. Handels vill även ha löneökningar för samtliga frisörer men med ett särskilt fokus på att garantilönen höjs. Handels vill införa ytterligare ett branschvanetillägg för frisörer med lång erfarenhet. På så sätt kan vi få upp de lägsta lönerna i branschen samtidigt som de med

 • 2017-04-10Pressmeddelanden

  Socialdemokraternas partistyrelse på Handels linje: LAS måste ändras för att förhindra hyvling

  Socialdemokraternas partistyrelse ändrade på måndagsförmiddagen sitt förslag till S-kongressen i frågan om hyvling. Sedan slutet av november, då Arbetsdomstolen slog fast att arbetsgivare kan hyvla timmar från anställningar, har det stått klart att LAS inte skyddar den grundläggande tryggheten för anställda. Gång på gång har arbetsgivare kunnat hyvla arbetstider utan att ta hänsyn till vare sig turordningsregler eller omställningstid. I avtalsrörelsen lyckades Handels enas med Svensk Handel om att omställningstiden ska motsvara uppsägningstiden men huvudproblemet kvarstår: lagen måste ge

 • 2017-04-07Pressmeddelanden

  Handels varslar om sympatiåtgärder med Hotell- och restaurangfacket

  Handelsanställdas förbund har idag beslutat om sympatiåtgärder med anledning av Hotell- och restaurangfackets varsel om strejk för en låglönesatsning. -          Vi stöder självklart Hotell- och restaurangfacket i deras kamp att få en låglönesatsning utan att sälja avtalsinnehåll, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh. Åtgärderna träder i kraft den 20 april 2017 kl. 13.00 och gäller tills vidare. Varslet omfattar de av förbundets medlemmar som arbetar på de företag som omfattas av Hotell- och restaurangfackets stridsåtgärder. Stridsåtgärderna gäller på samma sätt som för Hotell- och

 • 2017-04-01Pressmeddelanden

  Avtal klara för anställda i butik samt på lager- och e-handel

  Handelsanställdas förbund och Svensk Handel har kommit överens om nya 3-åriga avtal för anställda i butiker samt på lager- och e-handel. Avtalen ger löneökningar med totalt 1575 kronor fördelat på tre år. Lägstalönerna höjs med motsvarande summa. Till detta kommer avsättningar för pensioner. - Vi är glada och stolta! Vi har i denna avtalsrörelse kommit överens om avtal som följer LO-samordningen. Avtal som ger en rejäl låglönesatsning. Vi har inte löst frågan om hyvling, men vi har tagit ett viktigt steg för att lindra en del av den ekonomiska smällen för de medlemmar som blir utsatta för

 • 2017-04-01Pressmeddelanden

  Presskonferens om avtalsrörelsen

  Handelsanställdas förbund bjuder in till en presskonferens om läget i avtalsrörelsen. Medverkar gör Susanna Gideonsson, förbundsordförande, Linda Palmetzhofer, 1:e vice ordförande och Per Bardh, avtalssekreterare.  Presskonferensen äger rum på Handelsanställdas förbund, Sveavägen 90, lördag 1 april, kl 14.00.  Välkomna!  Presskontakt: Ann-Sofie Olsson, 010-450 89 80

 • 2017-03-16Pressmeddelanden

  Handels unga genomför aktionsdag för trygga jobb 17 mars

  På kollektivavtalets dag den 17 mars genomför Handels aktionsdag för trygga jobb. Initiativet kommer från unga aktiva medlemmar. På orter över hela landet kommer Handels prata om den utbredda otryggheten på arbetsmarknaden och därmed ge allmänheten möjlighet att ta ställning för trygga jobb. Otrygga anställningar blir fler och allt otryggare, speciellt bland unga. I dag har bara 3 av 10 av alla som jobbar i butik en tillsvidareanställning på heltid. De osäkra anställningarna skapar otrygga människor och påverkar alla anställda på arbetsplatserna. - Kampen för grundläggande

 • 2017-03-14Pressmeddelanden

  Trygga jobb utan hyvling Handels avtalskrav på KFO

  Handels har idag växlat avtalskrav med Arbetsgivarföreningen KFO för anställda i butik, stormarknad och lager inom kooperationen. Utöver krav om löneökningar på 750 kronor i månaden vid heltidsanställning handlar flera av kraven om ordning och reda och trygga jobb för anställda i branschen. - Våra medlemmar vill ha trygga jobb och de vill kunna planera sina liv. Det är inga konstiga krav. Hyvlingsdomen har tyvärr gjort att allt fler känner otrygghet i sin anställning. Det är helt orimligt att anställda kan tvingas gå från heltid till deltid från en dag till en annan utan att hänsyn tas

 • 2017-03-10Pressmeddelanden

  Susanna Gideonsson nominerad till Socialdemokraternas VU

  Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund, har idag nominerats som suppleant till Socialdemokraternas verkställande utskott. - Det är ett viktigt uppdrag där jag får möjlighet att bidra i de frågor som är viktiga för alla arbetare och då främst för dem inom de kvinnodominerade branscherna. I den värld där jag dagligen verkar tar sig anställningsformerna allt vildare uttryck vilket vi nu kan se på många områden inom LO-kollektivet, säger Susanna Gideonsson.

 • 2017-03-08Pressmeddelanden

  Dags att göra något åt kvinnors låga pensioner! Heltid för alla!

  Två tredjedelar av kvinnorna i handeln arbetar deltid. Lägre arbetstid ger lägre lön. Det påverkar inte bara tryggheten under arbetslivet, utan även pensionen. Kvinnorna i handeln får 30 procent lägre pension än männen, och de flesta hamnar under gränsen för det godtagbara. Påtvingade deltidsarbeten ger fattigpensionärer. Två tredjedelar av kvinnorna i handeln arbetar deltid, de allra flesta ofrivilligt. Lägre arbetstid ger lägre lön. Med den lön som en deltid ger blir den samlade arbetsinkomsten under livet låg. Det påverkar inte bara tryggheten under arbetslivet, utan även pensionen.

 • 2017-02-27Pressmeddelanden

  Bra besked om visstid- vi önskar detsamma om hyvling!

  Handelsanställdas förbund välkomnar att partistyrelsen för Socialdemokraterna nu är beredda att fatta ett beslut som inte lämnar något utrymme för tolkning gällande anställningsformen allmän visstid. Men, vi saknar ett tydligt besked om så kallad hyvling, där arbetsgivare drar ner på timmarna för sina anställda utan att ta hänsyn till vare sig turordningsregler eller uppsägningstid. – Många arbetsgivare i handeln anställer tillfälligt på slentrian, trots att de egentligen behöver arbetskraft tillsvidare. Det slår sönder branschen och drabbar våra medlemmar. Anställning för heltid och

 • 2017-02-06Pressmeddelanden

  Under denna vecka blir vi fler medlemmar i Handels

  Tusentals fackligt aktiva kommer under denna vecka besöka uppemot 10 000 arbetsplatser runtom i landet. Målet är att rekrytera nya medlemmar, berätta om Handels avtalskrav, varför vi vill stoppa hyvling av arbetstider och hur viktigt det är att vara med i facket. – Varje samtal och varje arbetsplatsbesök spelar roll. Det är extra viktigt nu då vi befinner oss i kölvattnet av domen från arbetsdomstolen som öppnade för arbetsgivare att hyvla timmar från anställda. Nu mer än någonsin behöver vi vara många och starka, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund. En del

 • 2017-01-31Pressmeddelanden

  Linda Palmetzhofer: Kontanthantering får inte kosta liv!

  De senaste rånen i Malmö och Väsby centrum där en anställd blev skottskadad visar tyvärr på en utveckling Handelsanställdas förbund länge varnat för. Våra medlemmar går till arbetet varje dag med en ständig oro att utsättas för rån och hot.  Vi ser därför ett fortsatt behov av aktiva åtgärder för att skapa trygga butiksmiljöer. -Det är precis det här vi har varnat för. Våra medlemmar ska inte behöva riskera sina liv för att några vill betala med kontanter. Det här visar på vikten av att personer med rätt skydd och utbildning ska vara de som tar hand om kontanter. Service ska inte kosta liv,

 • 2017-01-30Pressmeddelanden

  Läget i handeln ser ljus ut

  I handeln råder optimism om den framtida försäljningen. Lönsamheten upplevs som fortsatt god. Handelsföretagen kommer också öka antalet anställda. På så vis ser inledningen av 2017 ljus ut. Men det finns ett ökande problem med att få tag i rätt och tillräckligt kompetent personal. Det visar Handelsanställdas förbunds ”Läget i handeln” för fjärde kvartalet 2016, som är en fördjupad specialbearbetning av Konjunkturinstitutets statistik. – Samhällspolitiskt behövs ökade utbildningsinsatser och förbättrad kvalitet i arbetsmarknadspolitiken, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas

 • 2017-01-26Pressmeddelanden

  Handels avtalskrav: Slut på maximal otrygghet för anställda inom handeln!

  Det går bra för svensk handel och det går bra för Sverige. Den senaste statistiken visar på ökad försäljning och vinstrekord i handeln. Arbetslösheten minskar och trots det har handeln svårt att rekrytera kompetent personal. – Våra medlemmar tycker om sina jobb, de vill göra ett bra arbete, de vill utvecklas och de vill ha en lön att leva på. Otrygga jobb, låga löner och osäkra villkor utvecklar inte branschen – tvärtom! Det vill vi komma till rätta med, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund. Idag har 3 av 10 anställda i detaljhandeln en tillsvidareanställning

 • 2017-01-25Pressmeddelanden

  Pressträff: Nu börjar avtalsrörelsen

  Handelsanställdas förbund välkomnar till pressträff. På torsdag presenterar vi våra avtalskrav. Närvarande från Handelsanställdas förbund: Susanna Gideonsson, ordförande Linda Plametzhofer, 1:e vice ordförande Per Bardh, förhandlingschef Datum: Torsdagen den 26 januari Plats: Sveavägen 90, 1 tr Tid: Kl 12:30 * vi bjuder på lättare lunch Anmälan görs till Sofia Zouagui, via mail eller sms,  sofia.zouagui@handels.se 073 864 12 38

 • 2017-01-20Pressmeddelanden

  Pressträff: Nu börjar avtalsrörelsen

  Handelsanställdas förbund välkomnar till pressträff. På torsdag presenterar vi våra avtalskrav. Närvarande från Handelsanställdas förbund: Susanna Gideonsson, ordförande Linda Plametzhofer, 1:e vice ordförande Per Bardh, förhandlingschef Datum: Torsdagen den 26 januari Plats: Sveavägen 90, 1 tr Tid: Kl 12:30 * vi bjuder på lättare lunch

 • 2017-01-19Pressmeddelanden

  Arbetarpoet får Handels kulturstipendium

  Arbetarpoeten Jenny Wrangborg tilldelas Handels kulturstipendium för sina insatser att skildra arbetslivets och arbetarklassens villkor och det fackliga engagemanget i vardagen.  Hon ger röst åt de som finns men inte alltid syns, de som arbetar men inte erkänns. Stipendiet uppgår till 30 000 kronor. - Det känns superkul att få Handels kulturstipendium! Det finaste en arbetarpoet kan få är utmärkelser från våra fackförbund. Förutom äran så ger det mig också mer tid att ägna åt skrivandet. Just nu jobbar jag inom både Handels och HRFs avtalsområden och min förhoppning är att mitt nästa

 • 2017-01-12Pressmeddelanden

  Linda Palmetzhofer: Vi tänker inte offra våra medlemmars säkerhet för en fortsatt kontanthantering

  Brå:s statistik visar att 836 rån utfördes under år 2016 och av dessa var 296 rån utförda med vapen. Det innebär en ökning på fler än två rån per dag från 2015.  Bankrån har i det närmaste försvunnit. Handelsanställdas förbund menar att en viktig anledning till brotten är en fortsatt hög kontanthantering i butiker, något som banker har slutat med. –Vi ser oroande på utvecklingen och vi kommer fortsätta arbetet för en ökad säkerhet där kontanthantering ingår i våra medlemmars jobb. Vi vill att vakter som har skydd och utbildning i att hantera osäkra situationer ska ta över detta arbete eller

 • 2016-12-15Pressmeddelanden

  Efter hyvlingsdomen - dags att ändra Lagen utan anställningsskydd

  Luckan som Arbetsdomstolen öppnat upp i Lagen om anställningsskydd måste stängas. LO och Socialdemokraterna är överens om att LAS snarast möjligt måste ändras. Det regelverk som idag gäller vid arbetsbrist och uppsägningar med turordningsregler och uppsägningstid, måste även börja tillämpas när en arbetsgivare gör om heltider till deltider. Det var aldrig tänkt att LAS skulle användas så som har blivit tydligt i och med ”Hyvlingsdomen” där Handels stämde Coop för brott mot turordningsreglerna. Till vår stora förvåning och förskräckelse ansåg Arbetsdomstolen att hyvlingen var att betrakta som

 • 2016-12-05Pressmeddelanden

  Bruka Design AB och Handels nu överens om att teckna kollektivavtal

  Bruka Design och Handelsanställdas förbund har i dag den 5 december träffat överenskommelse om att teckna kollektivavtal. Beskedet kommer efter att Handels den 25 november varslade om konflikt på Bruka Designs lager och butiker i Stockholm. Att företaget nu skriver på ett avtal innebär att den strejk som skulle brutit ut onsdagen den 7 december nu är avblåst. – Vi är glada över att Bruka Design bestämt sig för att skriva på ett avtal. Det är bra för våra medlemmar som nu får den trygghet som kollektivavtal ger i form av ersättningar så som avtalsenlig lön, övertid, pension och

 • 2016-11-30Pressmeddelanden

  Lagen om anställning utan skydd

  - Det här rent ut sagt för jäkligt! Nu är det fritt fram för arbetsgivarna att tvinga anställda att gå från heltid till deltid, säger Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels, med anledning av dagens dom i Arbetsdomstolen. Vi stämde i AD för att pröva Lagen om anställningsskydd, idag fick vi en dom som visar att vi bara har en lag om anställning. Lagarna på arbetsmarknaden är grunden för våra kollektivavtal, nu har stora delar av grunden spruckit. - Det här är oerhört allvarligt, ingen går längre säker på arbetsmarknaden. Det är inte rimligt att en arbetsgivare från ena dagen till

Publicerad: 4 februari 2011