Presskontakt

Är du journalist och har frågor om Handels eller vill komma i kontakt med våra företrädare? Ring vår pressekreterare på 010-450 89 80. Presstelefonen är öppen måndag-fredag.

Våra senaste pressmeddelanden:

 • 2017-07-06Pressmeddelanden

  Butiksrånen med skjutvapen är fortfarande för många

  Butiksrånen har minskat med 7 procent enligt BRÅ:s senaste siffror. Handelsanställdas förbund är försiktigt positiva men betonar att politiker och polis måste fortsätta att arbeta för att minska tillgången till skjutvapen i samhället. Butiksrånen har minskat med ungefär 7 procent under det första halvåret av 2017, jämfört med samma period 2016. Det visar de senaste siffrorna från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Även rånen med skjutvapen har minskat något. Att butiksrånen minskar är glädjande för alla som arbetar inom handeln. Att utsättas för ett rån kan vara mycket traumatiserande och

 • 2017-07-03Pressmeddelanden

  Avtal klara mellan Handels och Almega

  Handels har lyckats komma överens med Almega utan att behöva varsla. Avtalen ligger i linje med vad andra redan fått. Handelsanställdas förbund och Almega Tjänsteföretagen har nu kommit överens om nya 3-åriga avtal för anställda på lager, fryshusföretag och för chaufförer. Vi har kommit överens om avtal som ligger i linje med vad andra redan fått. - Jag är både stolt och glad över mina förhandlare. Efter långa och tidvis intensiva förhandlingar har vi slutligen lyckats komma överens med Almega utan att behöva varsla, något som andra förbund tidigare tvingats göra, säger Per Bardh,

 • 2017-06-26Pressmeddelanden

  Handelsanställdas förbund i Almedalen - här möter du oss

  Handels seminarium (http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46178) på Almedalen äger rum tisdagen den 4 juli 08.30. Våra tre ordförande uttalar sig även gärna i frågor som rör trygga jobb i kvinnodominerade låglönebranscher, varför heltid ska vara norm, lönepolitik, välfärd, e-handel, jämställdhet samt internationellt fackligt arbete. [image] Linda Palmetzhofer, 1:e vice ordförande Backar upp ordförande och är särskilt engagerad i kollektivavtalsoch förhandlingsfrågor. Linda Palmetzhofer började sin fackliga karriär på Domus och har jobbat som ombudsman på Handels sedan 1999.

 • 2017-06-13Pressmeddelanden

  Fysisk handel och e-handel - en kamp utan tydlig vinnare

  Handelns ekonomiska råd lägger idag fram sin första rapport Handelns betydelse - förr, nu och i framtiden. Rapportförfattarna hävdar att strukturomvandlingen inom handeln påskyndas av digitaliseringen och kommer att få genomgripande konsekvenser för handeln i framtiden. Rapporten har skrivits av Erik Åsbrink (ordförande), Mats Bergman och Anna Felländer och fokuserar framförallt på detaljhandeln.  Författarna för fram tre hypoteser: · Det kommer att bli en kamp om marknadsandelar mellan fysisk handel och e-handel. E-handelns betydelse ökar men ingendera kommer att vinna helt.  ·

 • 2017-06-01Pressmeddelanden

  Svensk (e-)handel spås gynnsam framtid

  Enligt Handels prognoser kommer e-handeln från utlandet att öka från dagens 10-12 miljarder per år till mellan 30 och 90 miljarder. Men även svenska e-handlare spås ökad försäljning - och det finns stora möjligheter att expandera ytterligare för de e-handelsföretag som lyckas anpassa sina strategier. Handels nya rapport Gränsöverskridande e-handel – hot eller möjlighet tecknar en försiktigt positiv bild av framtidens svenska e-handel. Bäst utsikter att lyckas har de handlare, fysiska så väl som digitala, som förmår anpassa sin verksamhet till en marknad av internationell konkurrens. E-

< Föregående12345...
Publicerad: 4 februari 2011