Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av tolv kongressvalda ledamöter samt en personalrepresentant. Förbundsstyrelsen, som är Handels högsta beslutsorgan mellan kongresserna, ansvarar för att kongressens beslut genomförs. Här hittar du alla ordinarie ledamöter.