Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Kontakt > Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av tolv kongressvalda ledamöter samt en personalrepresentant. Förbundsstyrelsen, som är Handels högsta beslutsorgan mellan kongresserna, ansvarar för att kongressens beslut genomförs. Här hittar du alla ordinarie ledamöter.