Verkställande utskottet

Verkställande utskottet förbereder och verkställer förbundsstyrelsens beslut.

Förbundskontoret ger service till avdelningarna och har bara i undantagsfall direkt kontakt med medlemmar.

  • LINDA PALMETZHOFER

    förbundsordförande Direktnummerför direkt kontakt med Linda, kontakta Handels pressjour 0104508980
    linda.palmetzhofer@handels.se
  • ELISABETH BRANDT YGEMAN

    1:e vice förbundsordförande Direktnummerför direkt kontakt med Elisabeth, kontakta Handels pressjour 0104508980
    elisabeth.brandt.ygeman@handels.se