Stegutbildningen

Handels förtroendemanna utbildning bygger på sex olika steg: Uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden.

Kurserna är gjorda för att hänga ihop. Senare steg bygger på tidigare. Ett lämpligt tidsspann för att gå igenom alla stegen är cirka ett år. Varje kurs pågår mellan en till tre dagar, beroende på dess omfattning.

 

Klicka här för att se aktuella kurstillfällen samt anmälan.

Uppdaterad: 9 december 2019