Handlingar för avdelningens höstmöte den 14 oktober