Bli medlem

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet (AU) beslutar i löpande ärenden, behandlar frågor av brådskande natur samt bereder frågor till styrelsen. AU består av avdelningens ordförande, vice ordförande samt försteombudsman.