Bli medlem

Studieorganisatörsträff

En träff för dig som är vald till Studieorganisatör i din fackklubb.

Vi kommer att gå igenom din roll och dina samt våra förväntningar för dig som Studieorganisatör.

Vi kommer även att diskutera vad ditt uppdrag innebär och hur du får tid till att kunna utföra ditt uppdrag.

    Uppdaterad: 10 mars 2021