Bli medlem

Arbetsutskottet

Avdelningens arbetsutskott (AU) förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor. Arbetsutskottet består av avdelningsordförande, vice ordförande samt 1e ombudsmannen.