Kurser för dig som är Medlem

  • Medlem i facket

    Grundutbildning för dig som vill veta mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet!

  • Jämställdhetsutbildning

    I ett samhälle som vilar på arbetarrörelsens priciper råder jämlikhet. Jämlikhet är att ha rätten att tycka om vem man vill, att tycka om vem man vill, att tro på vilken gud man vill, att inte behandlas annorlunda för att en är från...

Uppdaterad: 8 april 2019