Vårt kursutbud under Coronapandemin

Eftersom Covid-19 viruset fortfarande råder, har Handels avdelning 26 bestämt att anpassa sitt kursutbud även under en stor del av 2021.

Medlemsutbildningar har hållits digitalt under hösten och det kommer vi att fortsätta med till våren.

Handels avdelning i Stockholm håller digitala BAM-utbildningar för skyddsombud som är mycket uppskattade.

Stegutbildningen kommer dock att hålla sin Steg 3 och 4 fysiskt, efter önskemål från samtliga deltagare. Självklart under Coronasäkrade former.

Extra viktigt är det i dessa tider att uppdatera dina kontaktuppgifter, då vi är tvungen att använda oss mer av digitala medel. Gå gärna in på "Mina Sidor" för att kontrollera om din mejladress och telefonuppgifter stämmer.

Uppdaterad: 20 juli 2020