Anmäla arbetsskador

Nyhet för dig som är skyddsombud eller försäkringsrådgivare!!

Nu kan du och arbetsgivaren anmäla arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud direkt på webben. Vid inträffad arbetsskada skall anmälan göras både till arbetsmiljöverket och försäkringskassan. Nu kan du göra detta på internet till båda samtidigt. Ni slipper hålla på och hantera en massa papper och kan enkelt lagra uppgifterna på lämplig plats på någon dator på jobbet.

Webbadressen är www.anmalarbetsskada.se

Uppdaterad: 10 juli 2020