Bli medlem

Bättre Arbetsmiljö (BAM) - 5 dagar

BAM - Bättre arbetsmiljöutbildning är den obligatoriska kursen för nyvalda skyddsombud/huvudskyddsombud.

Målgrupp: 
Skyddsombud och Huvudskyddsombud som ännu inte genomgått sin grundutbildning.

Kurslängd: 
Totalt 5 dagar/40 timmar. 

Kursens innehåll:

Skyddsombudet måste delta alla fem dagar för att få tillgodoräkna sig utbildningen.
Under utbildningstiden skall skyddsombudet lära sig om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstagare och arbetsgivare på arbetsplatsen, samt få verktyg för att kunna förbättra arbetsmiljön genom det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan med arbetsgivaren. Efter genomförd utbildning skall skyddsombudet veta när det är befogat att lägga ett omedelbart skyddsstopp, samt vem som har rätt att häva detsamma. Skyddsombudet skall också veta vem som har ansvaret för arbetsplatsens arbetsmiljö, samt veta hur hen kan vidta åtgärder om det ansvaret inte fullföljs enligt lag och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Skyddsombudet verkar på sitt arbetsställe för alla anställdas arbetsmiljö.

Kurskostnad: Från 4500:- som skall betalas av arbetsgivaren.

Sista datum för oss att ta emot intresseanmälan och arbetsgivarens intyg är angivet vid varje kurstillfälle.

Ekonomi och ledighet:
Ett av arbetstagarorganisationen utsett skyddsombud/huvudskyddsombud deltar och söker ledigt med stöd av FML §7 och AML. Det innebär att arbetsgivaren åtar sig att under utbildningstiden ersätta deltagaren med åtta timmars förlorad arbetsförtjänst per kursdag.  Det åligger också arbetsgivaren att i samband med anmälan åta sig att se till att det anställda skyddsombudet får sitt schema justerat så att arbetstidslagen och kollektivavtalet följs. 

Efter genomgången utbildning hos oss på Upplandsgatan 5 erhåller deltagaren förutom sina förvärvade kunskaper följande:
Kurslitteraturen, intyg på genomgången utbildning och den första skyddsombudsnålen.

Datum för kurser på plats på Upplandsgatan 5 i Stockholm under 2022:
Huvudansvarig kurshandledare för alla Bättre Arbetsmiljö-kurser i Stockholm är Kim Larsen. 

11, 12, 13, 17 och 21 oktober.
Sista dag för anmälan samt för att skicka in arbetsgivarintyget är 2022-09-06
Antagningsbesked sänds ut tidigast 2022-09-13

29, 30 november och 1, 6, 7 december.
Sista dag för anmälan samt för att skicka in arbetsgivarintyget är 2022-10-25
Antagningsbesked sänds ut tidigast 2022-10-31

Välkommen på kurs!

 • BAM - Bättre arbetsmiljö

  Sista anmälningsdagen är 16 september 2022 kl. 08:30
  Kursstart11 oktober 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, Våning 1, Upplandsgatan 5
  • BAM - Bättre arbetsmiljö12 oktober 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, Våning 1, Upplandsgatan 5
  • BAM - Bättre arbetsmiljö13 oktober 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, Våning 1, Upplandsgatan 5
  • BAM - Bättre arbetsmiljö17 oktober 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, Våning 1, Upplandsgatan 5
  • BAM - Bättre arbetsmiljö21 oktober 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, Våning 1, Upplandsgatan 5
  Anmälan
 • BAM - Bättre arbetsmiljö

  Anmälan öppnar den 19 september 2022 kl. 08:30
  Kursstart29 november 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, våning 1, Upplandsgatan 5
  • BAM - Bättre arbetsmiljö30 november 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, våning 1, Upplandsgatan 5
  • BAM - Bättre arbetsmiljö01 december 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, våning 1, Upplandsgatan 5
  • BAM - Bättre arbetsmiljö06 december 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, våning 1, Upplandsgatan 5
  • BAM - Bättre arbetsmiljö07 december 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Grosshandlaren, våning 1, Upplandsgatan 5

Anmälning

Min arbetsgivare är medveten om att de måste sända in intyg om att arbetsgivaren åtar sig att stå för samtliga kurskostnader och min förlorade arbetsförtjänst inom den angivna tidsramen för kurstillfället.
Uppdaterad: 29 juli 2022