Bli medlem

Externa arbetsmiljöutbildningar

Det finns andra arbetsmiljöutbildningar än de vi erbjuder genom Handels.
Dessa har inte avdelning 20 någon inblandning eller insyn i och eventuella frågor ställer ni direkt till anordnarna av de utbildningarna. 
Förutom Runö Folkhögskola och utbildningscenters utbildningar så kan du i samråd med din arbetsgivare också anmäla dig
till följande arbetsmiljöutbildning.

Prevents utbildningar för skyddsombud.
Om du som skyddsombud önskar gå Prevents utbildningar så motsvarar vår BAM - Bättre arbetsmiljö följande utbildningar hos Prevent:
Bättre arbetsmiljö - BAM grund -  3 dagar
Systematiskt arbetsmiljö i praktiken - 2 dagar
Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken - 1 dag
Om du visar upp dina intyg på att du gått ovanstående tre Preventutbildningar så kan vi validera dina meriter, vilket innebär att vi bekräftar att du har gått motsvarande utbildning för skyddsombud som vi erbjuder från Handels sida.

Uppdaterad: 4 mars 2022