Bli medlem

Specialutbildning: HOSOFO

Kom med på specialutbildning!

HOSOFO? Vad betyder det? 
Har du funderat på skillnaden mellan Handelsombud (HO) och Fackombud (FO)?
Är du intresserad av att bli Skyddsombud (SO) men vill få veta lite mer om vad det innebär? 

Målgrupp:
I första hand: Medlemmar på arbetsplatser som i dagsläget saknar skyddsombud, fackombud, handelsombud eller lokal fackklubb.
I andra hand: Medlemmar på arbetsplatser där det finns skyddsombud, fackombud eller handelsombud, men som vill veta mer om uppdragen för att själva kunna åta sig fackliga uppdrag i framtiden. 

Beskrivning av kursen:
Arbetar du på en arbetsplats utan lokal fackklubb eller annan facklig lokal närvaro i form av handelsombud, fackombud eller skyddsombud?
Är du medlem och längtar efter att engagera dig lite mer, men undrar hur?
Du kanske rentav är redo att själv våga ta steget till att bli förtroendevald och vill därför få stöttning och stöd i att välja det uppdrag som passar dig bäst? 

Syfte:
Kursen syftar till att erbjuda en översikt av vad de olika uppdragen innebär, vad ansvarsområdet är, samt vilka förväntningar vi som facklig organisation har på de som har valts till uppdragen.
Under utbildningens gång går vi igenom vad uppdraget som handelsombud, fackombud och skyddsombud är för något, samt vilka rättigheter och skyldigheter de innebär. 

Mål:
Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha fått en klar bild av vad de olika uppdragen innebär.
Deltagaren ska veta vad den som är Handelsombud har för förväntningar på sig från Handels sida, samt vad den som är Handelsombud har rätt att göra. Deltagaren ska veta vad ett Skyddsombud åtar sig att göra inom sitt uppdrag och vad de har rätt att göra efter genomgången BAM-utbildning. Deltagaren ska ha förstått vad ett Fackombud gör på arbetsplatsen och när denne kan agera i enlighet med sina befogenheter, samt vilka skyldigheter ett Fackombud har. 

I samband med avslutad utbildning finns möjlighet att anmäla intresse för att själv ta på sig ett fackligt förtroendeuppdrag!

Nästa planerade kurstillfälle: 2022-09-16 08:30-15.00
Kurshandledare: Michaela Leo
Plats: Handelsanställdas förbund avdelning 20,
 Upplandsgatan 5, Stockholm

Ledighet och ekonomi: I samband med din intresseanmälan till utbildningen söker du ledigt hos din arbetsgivare enligt Studieledighetslagen för facklig utbildning.
Du kan visa din arbetsgivare den här sidan för att intyga att du skall delta på en facklig kurs. Om du inte blir antagen får du besked senast två veckor innan kursen startar, så att din arbetsgivare kan se till att du får arbeta som vanligt istället. 
Du ersätts med ett skattefritt stipendium på 988:- efter genomförd utbildningsdag.

OBS: 
Om det finns en lokal fackklubb kommer du i första hand att hänvisas att ta kontakt med dem för att prata om olika uppdrag. Den här utbildningen kräver att du har en nuvarande anställning inom något av Handels avtalsområden. 
I händelse av att en utbildning fylls eller får för få deltagare förbehåller avdelningen sig rätten att ställa in kursen eller flytta fram kursdatumet. 
Om du själv redan nu är vald som skyddsombud, handelsombud eller fackombud så är du välkommen att söka "Vald på jobbet" för att få veta mer om ditt uppdrag, den här utbildningen handlar om hur du går till väga för att bli vald.

Välkommen på kurs!

  • Specialutbildning: HOSOFO

    Anmälan öppnar den 25 juli 2022 kl. 08:30
    Kursstart16 september 2022 08:30 - 15:00Stockholm, Upplandsgatan 5
Uppdaterad: 10 mars 2022