Steg 2 - arbetsplatsen

Hur kan du påverka och genomföra förändringar på din arbetsplats?

Under utbildningsdagarna får du får bland annat lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till förtroendemannalagen samt koppla det fackliga löftet till kollektivavtalets värde.

Kurslängd: 2 dagar (OBS! 3 dagar för tjänstemännens Steg 2)

Målgrupp: Medlemmar med förtroendeuppdrag på arbetsplatser inom Handels organisation och som har gått Steg 1.

Ekonomi: Arbetsgivaren ersätter för förlorad arbetsförtjänst enligt ordinarie schema. OM någon kursdag infaller på en, enligt schema, ledig dag så är det viktigt att försöka byta den lediga dagen mot en annan ledig dag! Skulle det inte gå att byta och Handels ska ersätta (med ett utbildningsarvode), ska det styrkas med ett underlag alternativt intyg från arbetsgivaren (som tas med till kursstarten).

Viktigt att veta vid anmälan:

Bekräftelsen skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

Anmälning

Ansökningstiden har passerat. Vänligen kontakta studieansvarig på anmalan20@handels.se

Relaterade utbildningar

  • Steg 3 - lagarna

    Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och diskrimineringslagarna ingår. Du som gått Vald på jobbet...

Uppdaterad: 26 augusti 2013