Bli medlem

Utbildningar för försäkringsinformatörer

Grattis till uppdraget som Försäkringsinformatör!

Du som är förtroendevald försäkringsinformatör i din klubb erbjuds först utbildning via Avtalat. 
För att se kommande utbildningstillfällen så går du till Avtalat och loggar in genom Lotsen.
Då ser du de planerade tillfällen som finns för Grundutbildning - för dig som är ny som förtroendevald försäkringsinformatör, samt de tillfällen som är planerade för din årliga vidareutbildning. 

Avtalats kurstillfällen anmäler du dig till själv. Du söker i samband med anmälan till Avtalat ledigt enligt §7 FML, din arbetsgivare skall ersätta dig för din förlorade arbetsförtjänst när du vidareutbildar dig inom avtalsförsäkringarna.

Efter genomgången utbildning behöver du kontakta oss för att få dina meriter.
Skicka ett mejl till anmalan20@handels.se med ditt namn, ditt personnummer, vilken typ av utbildning du gått, samt vilka datum du genomfört den så för vi in dina studiemeriter.

När du har gått Avtalats kurser kan du även delta på Utbildning i medlemsförsäkringar, vars kurstillfällen finns att anmäla sig till här nedanför. 

Målgrupp:
Nyvalda försäkringsinformatörer. 

Förkunskapskrav:
Utbildning i kollektivavtalade försäkringar genom Avtalat eller motsvarande, beroende på avtalsområde. 

Kursbeskrivning: Utbildningen ger den nyvalde försäkringsinformatören mer kunskap om medlemsförsäkringar för att kunna informera sina arbetskamrater om dessa, samt kunna hjälpa dem att anmäla skador. Inför utbildningen skall varje deltagare hämta ett informationsblad på Folksams hemsida, www.folksam.se 
Informationsbladet hittas under deltagarens förbunds servicesida för förtroendevalda/Broschyrer/Informationsblad för medlemsförsäkringar. 
Kursen omfattar och behandlar endast medlemsförsäkringsdelen, så det spelar ingen roll vilket kollektivavtal försäkringsinformatören omfattas av. 

Ekonomi och ledighet: Du söker ledigt enligt §6 FML och ersätts av LO med utbildningsarvode efter genomgången kurs.

Nyvalda försäkringsinformatörer som bor och arbetar på Gotland erbjuds utbildning genom LO-distriktet Gotland och Folksam. 
Du hittar utbildningen här.

 • Utbildning i medlemsförsäkringar

  Sista anmälningsdagen är 14 mars 2023 kl. 08:30
  Kursstart21 april 2023 08:30 - 16:30Stockholm, Folksamhuset, Bohusgatan 14
  Anmälan
 • Utbildning i medlemsförsäkringar

  Sista anmälningsdagen är 31 mars 2023 kl. 08:30
  Kursstart08 maj 2023 08:30 - 16:30Stockholm, Folksamhuset, Bohusgatan 14
  Anmälan
 • Utbildning i medlemsförsäkringar

  Sista anmälningsdagen är 25 april 2023 kl. 08:30
  Kursstart02 juni 2023 08:30 - 16:30Stockholm, Folksamhuset, Bohusgatan 14
  Anmälan
 • Utbildning i medlemsförsäkringar

  Sista anmälningsdagen är 18 augusti 2023 kl. 08:30
  Kursstart25 september 2023 08:30 - 16:30Stockholm, Folksamhuset, Bohusgatan 14
  Anmälan
 • Utbildning i medlemsförsäkringar

  Sista anmälningsdagen är 15 september 2023 kl. 08:30
  Kursstart23 oktober 2023 08:30 - 16:30Stockholm, Bohusgatan 14
  Anmälan
 • Utbildning i medlemsförsäkringar

  Anmälan öppnar den 04 februari 2023 kl. 08:30
  Kursstart01 december 2023 08:30 - 16:30Stockholm, Folksamhuset, Bohusgatan 14

Anmälning

Ja, jag är nyvald försäkringsinformatör som ska gå grundutbildning i medlemsförsäkringar. Jag har gått två dagars grundutbildning genom Avtalat.
Jag ger samtycke att Handels avd 20 behandlar mina personuppgifter samt delar dessa med utbildningsanordnaren, så att jag kan delta på utbildningen genom LO hos Folksam. (Obligatoriskt fält)
Uppdaterad: 22 november 2022